Meerderheid Nederlanders wil groene transitie versnellen door energieprijzen

Meerderheid Nederlanders wil groene transitie versnellen door energieprijzen

27-10-2022 (14:56) - Sustainable

Uit de jaarlijkse EIB Klimaatenquête van de Europese Investeringsbank onder 28.000 respondenten komt dat 57% van mening is dat de Russische invasie in Oekraïne en de gevolgen ervan - stijgende gas- en energieprijzen - een stimulans zouden moeten zijn om de groene transitie te versnellen.

74% vreest dat we afstevenen op een wereldwijde ramp als we onze consumptie van energie en goederen de komende jaren niet drastisch verlagen. 63% is voorstander van het koppelen van de energieprijs aan de hoogte van het energieverbruik per huishouden en 61% is voorstander van hogere prijzen voor sterk vervuilende goederen en diensten, zoals zwaardere auto’s (SUV’s) en vliegverkeer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële crisis

Terwijl de coronapandemie vorig jaar nog werd gezien als de grootste uitdaging voor de Nederlanders, maakt men zich nu vooral zorgen om de financiële crisis, met 50% die zegt dat dit hun grootste zorg is – tegenover 45% in de rest van de EU.

Klimaatverandering

Bijna zes van de tien Nederlanders (59%, hetzelfde als in 2021) aan dat zij de gevolgen van klimaatverandering nu merken in hun dagelijks leven. Tegelijkertijd vindt 79% dat de overheid te traag reageert en gelooft slechts 29% dat Nederland erin zal slagen om tegen 2030 haar koolstofuitstoot substantieel te verlagen. Als Nederlanders gevraagd wordt welke maatregelen het dringendst zijn, dan verwachten ze van de overheid dat deze de prioriteit legt bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie (42%), gevolgd door diversificatie van de energievoorziening om een te grote afhankelijkheid van één enkele leverancier te voorkomen (33%).

Energieverbruik terugdringen

Ook energiebesparende maatregelen staan relatief hoog op de prioriteitenlijst. De Nederlanders vinden dat burgers en bedrijven meer moeten doen om hun eigen verbruik terug te dringen (25% vindt dit, tegenover gemiddeld 19% in de EU). Als de Nederlanders deze winter de temperatuur in hun woning zouden moeten verlagen, dan zou 45% van hen een verlaging naar 19°C redelijk vinden. Daarnaast geeft 20% van de Nederlanders aan dat ze het zich nu al niet kunnen veroorloven om hun woning goed te verwarmen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteit

Kris Peeters, vicepresident van de EIB: “In tegenstelling tot wat men in de media ziet, blijkt uit onze Klimaatenquête dat een grote meerderheid van de Nederlanders erg bezorgd is over klimaatverandering. In de aanloop naar de COP27-klimaatconferentie laten de resultaten zien dat de Nederlanders vinden dat de prioriteit in de strijd tegen de energie- en klimaatcrisis moet liggen bij hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen. We staan paraat om al onze financiële en adviserende instrumenten aan te wenden om Nederland te ondersteunen bij een rechtvaardige groene transitie die niemand achterlaat.”