Tentoonstelling van Marjolijn van den Assem in CODA Museum

04-12-2023 (16:26) - Creatie

In museum CODA komt binnenkort een tentoonstelling van Marjolijn van den Assen. Het werk van Friedrich Nietzsche is haar belangrijkste inspiratiebron van en voor haar werk. De Beeldende kunstenaar bestudeert het werk van Nietzsche al meer dan 45 jaar.


De tentoonstelling is een een monumentale papieren installatie van zeven tekeningen van tien meter lang die als brieven verslag doen van een doorleefde ‘denkweg’. Je kunt er onderdoor en omheen lopen zodat je letterlijk door het werk omringd wordt. Het omringd en omhuld worden sluit aan op het werkproces van Van den Assem die zich in haar Rotterdamse atelier, letterlijk en figuurlijk afgesloten en in zichzelf gekeerd. De tentoonstelling laat ook een serie landschapsschilderingen zien die zonder voorstudie of schets met veel Schwung en grote snelheid op papier zijn gezet.

Opening

De tentoonstelling wordt geopend op zondag 17 december om 14.30 uur door CODA directeur Carin Reinders en Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands van 2021 tot 2023.