Westergas heeft verbouwplannen voor groots cultuurpodium

Westergas heeft verbouwplannen voor groots cultuurpodium

10-05-2023 (10:14) - Creatie

Westergas heeft een conceptaanvraag ingediend die moet leiden tot een omgevingsvergunning voor een grootscheepse verbouwing, welke de monumentale Gashouder moet professionaliseren als evenementenlocatie met een capaciteit van ruim 3500 personen.

De geplande werkzaamheden zullen negen maanden tot een jaar gaan duren, waarna de Gashouder heropent als cultuurpodium voor iedere vorm van kunst,

Verbouwing kelder

Westergas is al langere tijd bezig met de optimalisatie van de Gashouder en het culturele programma. Naast kunstbeurzen als UNSEEN en UNFAIR en theaterfestival Holland Festival zijn er twee pilot concertreeksen gedraaid waaronder drie uitverkochte concerten van The Opposites in 2022. Nu is in samenwerking met architect André van Stigt een plan voor een kelder onder de Gashouder uitgedacht. Het doel is om hier een permanente plek te creëren voor alle faciliteiten die op dit moment nog buiten het pand worden neergezet als daar een evenement plaatsvindt, van entree tot toiletten en van backstage ruimtes tot techniek opslag. De dakconstructie blijft hierbij intact. Ook neemt zo de verkeersdrukte rondom evenementen af en blijft het historische gebouw beter te zien.

Inpassing in het park

Het streven is om van de iconische Gashouder een cultuurpodium voor iedereen te maken. Om dit mogelijk te maken is een klankbord opgericht in de vorm van een coalitie Amsterdammers uit de kunst- en cultuursector. Daarnaast is Westergas in gesprek met de buurtbewoners en wordt een jeugdcoalitie opgericht. In samenwerking met ontwerpbureau Inside Outside wordt nagedacht over de inpassing van het cultuurpodium in het park. “Dit zijn historische plekken. Ons doel is om het aanzien van de monumenten en de groene omgeving in ere te herstellen en bezoekers inspiratie en energie te geven”, aldus Duncan Stutterheim, mede-eigenaar van Westergas. “In het programma van de Gashouder wordt gedacht aan iedere bezoeker: van jong tot oud, toegankelijk voor iedere portemonnee."

Verduurzaming Gashouder

In de zomer van 2022 is de Gashouder al vergaand verduurzaamd, met de geplande verbouwing moet het gebouw verder toekomstbestendig worden gemaakt. “Met de Gashouder willen we op deze manier een voorbeeldfunctie innemen en laten zien hoe op innovatieve manier om te gaan met monumentaal erfgoed”, aldus Lennart Rottier van vastgoedbedrijf MILLTEN, en mede-eigenaar van Westergas. “Door de nodige faciliteiten permanent ondergronds te plaatsen blijft onder andere het Klönneplein ook tijdens evenementen vrij voor recreatie; een langgekoesterde wens van buurtbewoners.”