Maaltijdbezorging het populairst in de Nederlandse platformeconomie

09-12-2021 (10:37) - Economisch

De afgelopen jaren zien we dat online platformen een steeds belangrijkere positie innemen in de economie en de maatschappij. Versterkt door de coronacrisis, blijkt nu dat in de platformeconomie in Nederland maaltijdbezorging het meest overheerst.
 
Tijdens de pandemie zagen we een nieuwe speler in de platformeconomie opkomen in de vorm van flitsbezorging. Vooral in de Randstad domineren de felgekleurde snelfietsende bezorgers het straatbeeld, en zijn bedrijven als Gorillas, Zapp, Flink en Getir verwikkeld in een hevige concurrentieslag.
 
Om beter in kaart te brengen hoe de meeste Nederlanders aankijken tegen ontwikkelingen in de platformeconomie, wat hun keuze voor een platform motiveert en welke bedrijven zij op dit moment kennen, heeft Ipsos een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (18+) gevraagd naar hun voorkeuren betreffende de platformecononie.
 

Nederlanders verdeeld over platformeconomie Nederland

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat een derde (33%) van de Nederlanders de platformeconomie als positief zien voor Nederland, wel is 30% van de ondervraagden van mening dat de platformeconomie strenger gereguleerd zou moeten worden. 10% is het oneens met de stelling en ziet de platformeconomie eerder als negatief voor Nederland en 20% staat er neutraal in. Vooral onder hoogopgeleiden, mannen en jongeren zijn ondervraagden het vaker eens met de stelling dan oneens.
 
Zes op de tien Nederlanders (62%) gebruikten het afgelopen jaar een online platform om een maaltijd te bestellen. De helft van de Nederlanders die een maaltijd bestelden via een platform deden dit meer dan 3 keer het afgelopen jaar.
 
Naast maaltijden bestellen via een platform is ook het doen van aankopen of het verkopen van tweedehands spullen via een platform - bijvoorbeeld Marktplaats - populair. Van de ondervraagden Nederlanders gebruikten 46% het afgelopen jaar een online platform voor het doen van zaken in tweedehands goederen.
 
Van de ondervraagden zegt 30% het afgelopen jaar minimaal 1 keer een accommodatie te hebben gehuurd via een online platform. Ongeveer een op de vijf (22%) in de leeftijdscategorie 18 - 54 jaar deed dit 2 keer of vaker in een jaar tijd. Over het algemeen boekten mannen iets vaker een accommodatie via een online platform dan vrouwen.
 

Vooral maaltijdbezorging veel gebruikt

Vooral platforms voor maaltijdbezorging zijn populair onder Nederlanders. Jongeren tot en met 34 jaar maakten veelvuldig gebruik van de diensten van een maaltijdbezorgingsplatform, ook zien we dat ouderen boven de 70 deze services steeds vaker weten te vinden - 36% van de ouderen in deze groep zegt het afgelopen jaar een online platform te hebben gebruikt om een maaltijd te bestellen.
 
Van de mensen die het afgelopen jaar een maaltijd via een online platform bestelden zijn verreweg de meesten bekend met Thuisbezorgd (87%), de andere grote spelers in de markt: Uber Eats en Deliveroo zijn ongeveer even bekend (beide ongeveer 50% bekendheid) bij deze groep. Bij het kiezen voor een van deze platforms zegt 61% dat de prijs een van de belangrijkste afwegingen is. 37% zegt een gebruiksvriendelijke app of website ook een belangrijke factor in de overweging te vinden.
 

Bezorgmoment kiezen

Het zelf kunnen kiezen van het moment van bezorgen zou voor 25% van de bestellers van maaltijden een overweging zijn bij de keuze voor een bepaalde bezorgservice, maar het kunnen ‘tracken’ van de bezorging was voor de maaltijdbestellers een minder belangrijke afweging. Ook duurzaamheid en bezorging onder de 20 minuten waren van ondergeschikt belang voor deze groep.
 

Flitsbezorgers

De platforms van flitsbezorgers werden door 7% van de Nederlanders gebruikt het afgelopen jaar, Gorillas geniet daarin de hoogste mate van bekendheid – 20% geeft aan de flitsbezorger te kennen. Flink (11%), Getir (6%) en Zapp (5%) kennen nog een mindere mate van bekendheid onder Nederlanders. Interessant is dat onder de mensen die een maaltijd lieten bezorgen middels een platform, de flitsbezorgdienst Zapp juist iets meer bekendheid geniet dan Getir.
 
De data dat bezorging onder de 20 minuten voor de gebruikers van flitsbezorgers niet de belangrijkste afweging is bij het kiezen voor een bepaald bezorgingsplatform. Dit is opvallend omdat dit wel een van de aspecten is waarmee flitsbezorgers voornamelijk concurreren. Onderzoek onder een grotere groep gebruikers van flitsbezorgers zou hierover uitsluitsel kunnen geven.

Bureaus

Media

Marketing