VVN Nederland wint met VVN Minecraft Verkeerseducatie NOT Innovatie Award 2023

25-01-2023 (09:00) - Gaming

Veilig Verkeer Nederland is winnaar van de Innovatie Award 2023 van de Nationale Onderwijs Tentoonstelling met 'VVN Minecraft Verkeerseducatie'. Leerlingen zijn daadwerkelijk verkeersdeelnemer, maar dan in een virtuele en realistische 3D ‘wereld.

Lopend of fietsend voeren leerlingen verkeersopdrachten uit. De opdrachten sluiten aan op de leerdoelen van de VVN- Verkeersmethode. Inmiddels speelden 100.000 kinderen meerdere keren 'VVN Minecraft Verkeerseducatie'.

Oefenen van 21-eeuwse vakoverstijgende vaardigheden

'VVN Minecraft Verkeerseducatie' is meer dan alleen een game en is bedoeld om spelenderwijs, bewust en onbewust, te leren. Kinderen zijn snel vertrouwd met games en veel kinderen spelen Minecraft al. Dit helpt om kinderen enthousiast te krijgen voor verkeersles. "Met de VVN Minecraft Verkeerseducatie-wereld willen we kinderen op een leuke manier dat wat ze geleerd laten toepassen in een voor hen veelal bekend, motiverend spel. Ze oefenen niet alleen verkeerssituaties, maar ook de 21-eeuwse vakoverstijgende vaardigheden. Twee vliegen in één klap; aldus VVN-directeur Evert-Jan Hulshof. Vaak weten leerkrachten niet hoe zij de vakoverstijgende vaardigheden zoals probleemoplossen, ICT basisvaardigheden, zelfregulering, kritisch denken en communiceren in hun al overvolle lesrooster moeten vormgeven. Met 'VVN Minecraft Verkeerseducatie' kan het tijdens de verkeersles als het ware meegepakt worden. Bovendien kan de leerkracht goed zien hoe de kinderen vorderen.

Veilig Verkeer Nederland deed onderzoek onder leerkrachten. De meerderheid van de leerkrachten (82%) denkt dat leerlingen zeker of waarschijnlijk enthousiast zullen zijn over 'VVN Minecraft Verkeerseducatie' als onderdeel van de verkeersmethode. Circa twee derde (68%) van de leerkrachten geeft aan het onder deze omstandigheden, waarbij het gaat om gratis gebruik, zeker of waarschijnlijk te gaan gebruiken in de les.

36 beursdeelnemers stuurden een innovatie in om mee te dingen naar de juryprijzen van de NOT Innovatie Award 2023 .De Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) is dinsdagochtend door Prinses Laurentien is geopend.