Onderzoek Readly: Nederlander bezorgd over gebruik van AI bij verschillende beroepen

Onderzoek Readly: Nederlander bezorgd over gebruik van AI bij verschillende beroepen

01-11-2023 (12:29) - Media

Een recent onderzoek in opdracht van digitale tijdschrift- en krantenabonnementen-app Readly heeft de perspectieven op het gebruik van Artificial Intelligence (AI) in een aantal sectoren belicht. De conclusie is dat Nederlanders zich meer zorgen maken dan optimistisch zijn over AI-technologie, met name in sectoren op het gebied van financiën, recht, sociaal gezelschap, cyberbeveiliging en de journalistiek. 

Maar één op de vijf (22 procent) mensen is optimistisch over de voordelen van AI, vergeleken met bijna twee derde (59 procent) van de respondenten die zich zorgen maken of gemengde gevoelens hebben, blijkt uit het YouGov-onderzoek van Readly.

Mannen hebben meer vertrouwen in AI: ruim een kwart (27 procent) van de mannen gelooft dat het nuttig is, vergeleken met slechts 17 procent van de tien vrouwen. Senioren boven de 60 zijn het meest op hun hoede: slechts 15 procent van hen ziet de voordelen en 34 procent maakt zich zorgen over de aanwezigheid van AI in smart-home technologie, zo bleek uit de enquête onder ruim 1000 consumenten.

Controversieel

Het gebruik van kunstmatige intelligentie in de journalistiek lijkt controversieel te zijn voor de meerderheid van de mensen, met slechts 8 procent van de Nederlanders die geloven dat het de journalistiek kan verbeteren, vergeleken met de 26 procent die het als potentieel schadelijk beschouwt. Er is ook een kloof als het gaat om leeftijd, met 10 procent van de 18-29-jarigen die het zien als een positieve vooruitgang, vergeleken met 6 procent van de 50-plussers. Mannen zijn ook het meest geneigd om het als positief te beschouwen, met 11 procent van de mannen die het als gunstig zien, vergeleken met slechts 5 procent van de vrouwen. 

Jan-Sebastian Blender, Head of Content bij Readly: "Deze inzichten onderstrepen het belang van menselijk contact en toezicht, vooral in sectoren als de journalistiek, het onderwijs en het bankwezen. Nederlanders omarmen technologie graag als het duidelijke voordelen heeft voor ons dagelijks leven, maar zijn op hun hoede voor een al te grote afhankelijkheid van AI op gebieden waar menselijk oordeel een belangrijke rol speelt."

Ook het gebruik van AI in de juridische wereld werd negatief beoordeeld: slechts 9 procent van de respondenten was het ermee eens dat het een voordeel zou zijn voor degenen die op dit gebied werkzaam zijn, tegenover 31 procent die tegen het gebruik ervan was.

Sociaal gezelschap door middel van AI was een ander punt van verdeeldheid, waarbij slechts 11 procent van de respondenten zei dat het gebruik van AI om te voldoen aan sociale/vriendschappelijke behoeften een goede zaak was in tegenstelling tot de 28 procent van de Nederlanders die dacht dat het schadelijk was.

 

Als het gaat om financiën en bankieren, ziet 15 procent wel voordelen in het gebruik van AI, maar 36 procent is het ermee eens dat ze zich ongemakkelijk voelen bij het gebruik van AI in bankieren/financiële diensten, wat duidt op een voorkeur voor connectiviteit en communicatie als het gaat om financiën.

 

In navolging van deze voorkeur zei 24 procent van de Nederlanders dat ze vonden dat het gebruik van AI in het onderwijs meer kwaad dan goed deed. In schril contrast hiermee zei slechts 10 procent van de Nederlanders dat AI schadelijk was bij het gebruik van meer solitair werk zoals landbouw.

"Bij Readly hebben we ons altijd ingezet voor kwaliteitsjournalistiek. Hoewel we geloven dat AI een plaats heeft, begrijpen we dat de integratie ervan oordeelkundig moet worden benaderd. Uit onze enquête blijkt dat Nederlanders geloven dat AI een plaats heeft in verschillende sectoren - de kunst is om het aan het werk te zetten op een manier die evenwichtige resultaten voor iedereen oplevert”, voegt Jan-Sebastian toe.

Nuttig in medische technologie

Hoewel veel Nederlanders op hun hoede zijn voor de mogelijk schadelijke effecten van AI, gelooft 34 procent dat het nuttig is in de geneeskunde en medische technologie. Andere gebieden waar AI het meest nuttig werd geacht waren technische codering (29%), onderzoek (28%), smart-home apparaten (24%) en cyberbeveiliging (23%).

 


Bureaus

Marketing

Economisch