Pilotproject Ben & Jerry’s wil broeikasgassen van melkveehouderijen in 2024 halveren

Pilotproject Ben & Jerry’s wil broeikasgassen van melkveehouderijen in 2024 halveren

10-05-2022 (15:17) - Sustainable

Ben & Jerry’s zet zich in om de uitstoot van broeikasgassen op vijftien melkveehouderijen tegen het eind van 2024 terug te brengen tot de helft van het sectorgemiddelde. Zodra de projectinitiatieven van 'Mootopia' zich hebben bewezen, worden de initiatieven uitgebreid naar boerderijen in de wereldwijde zuivel supply chain van Ben & Jerry’s.

"De focus op een regeneratieve en meer circulaire melkveehouderij kan een doorbraak betekenen", aldus Klaas Jan van Calker, Global Sustainable Sourcing Manager bij Unilever. "Dit project heeft de potentie om de uitstoot op melkveehouderijen aanzienlijk te verminderen en de gevolgen van klimaatverandering te helpen bestrijden. We moeten allemaal – maar met name bedrijven – actie ondernemen voordat het te laat is en de klimaatcrisis onze wereld onbewoonbaar maakt."
 

Project Mootopia

De room en melk zijn verantwoordelijk voor meer dan 50 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen met betrekking tot Ben & Jerry’s-ijs, dus richt het bedrijf zich op melkveehouderijen om deze uitstoot te verkleinen. 'Project Mootopia', zoals het pilotproject wordt genoemd, zal samen met melkveehouders regeneratieve landbouwpraktijken en nieuwe technologieën inzetten om een bijdrage te leveren aan de volgende kwesties:

- Methaanuitstoot – De methaanuitstoot wordt verminderd door middel van meer en betere weidegang, hoogwaardig ruwvoer en innovaties die helpen bij spijsvertering.

- Mest – Door middel van kleinschalige vergisters en technologieën die kunstmest kunnen vervangen wordt methaanuitstoot en fossiel energiegebruik vermindert

- Voedergewassen – Het gebruik van regeneratieve landbouwpraktijken zal ertoe leiden dat er lokaal meer gras en andere voedergewassen worden geteeld, er een gezonde bodem in stand wordt gehouden, de koolstofvastlegging wordt vergroot, het gebruik van kunstmest verder wordt verlaagd, de biodiversiteit wordt bevorderd en het percentage voedergewassen van eigen bodem wordt verhoogd.

Het pilotproject stimuleert het gebruik van hernieuwbare energie op melkveebedrijven en zet de Ben & Jerry’s-traditie van het hanteren van hoge standaarden voor dierenwelzijn voort. De vijftien deelnemende boerderijen zijn verdeeld over Amerika en Nederland. In Nederland wordt samengewerkt met CONO Kaasmakers, de partner in het gezamenlijke duurzaamheidsprogramma Caring Dairy.

"De intensieve samenwerking tussen onderzoek, adviseurs en boeren is de sleutel tot het creëren van op maat gemaakte methoden die haalbaar, betaalbaar en veilig zijn", zegt Theun Vellinga van Wageningen Research. "We hebben een beslistool ontwikkelt, waarmee melkveehouders voor hun individuele bedrijfssituatie kunnen nagaan welke wetenschappelijke gevalideerde reductiemaatregelen het beste op hun bedrijf passen. ‘We kunnen hierbij niet vasthouden aan slechts één reductiemaatregel, er is geen wondermiddel. Een combinatie van de opties zal ons helpen de beoogde reductie te behalen", aldus Vellinga.
 

Climate and Nature Fund

Ben & Jerry’s ontving een donatie van 9,3 miljoen dollar van het Climate and Nature Fund van moederbedrijf Unilever om de effectiviteit van regeneratieve landbouw voor zuivelproductie te bewijzen en op te schalen. Ben & Jerry’s hoopt met Project Mootopia te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar heerlijk, fair en klimaatvriendelijk ijs.