Reclamebranche gaat standaard ontwikkelen voor eigen CO2e-emmisies

Reclamebranche gaat standaard ontwikkelen voor eigen CO2e-emmisies

22-05-2024 (11:27) - Sustainable

De Nederlandse reclame-industrie zet een belangrijke stap op weg naar verduurzaming door een meetstandaard te ontwikkelen waarmee de CO2e-uitstoot van haar activiteiten op gelijke wijze in kaart kan worden gebracht. Het is een gezamenlijk initiatief van bureaus, adverteerders en media-exploitanten, dat geïnitieerd is door bvA en VIA.

Het te ontwikkelen Carbon Emission Framework zorgt ervoor dat bedrijven en bureaus op dezelfde manier rapporteren over de CO2-uitstoot van creatie, productie, mediagebruik en dataopslag van campagnes, in lijn met de Europese wetgeving (CSRD). Het doel is een gedeelde, gecertificeerde rekenmethode te creëren, waarbij partijen hun eigen tools kunnen blijven gebruiken. Deze methodiek sluit aan bij internationale standaarden en bestaande initiatieven.

Door samenwerking kan de reclamebranche kennis bundelen, sneller gezamenlijke oplossingen vinden en de impact maximaliseren. Het doel is niet alleen om de uitstoot te meten, maar ook om concrete stappen te zetten om deze te verminderen, onderdeel te maken van afspraken tussen bureaus, adverteerders en media-exploitanten, en duurzame alternatieven te verkennen.

Karin van IJsselmuide, aanjager van UN Sustainable Development Goal 12 (Verantwoorde consumptie en productie) is benaderd voor advies en benadrukt het belang van dit soort collectieve acties: “Een geweldig initiatief waarbij diverse partijen samenwerken om tot een gedeelde standaard te komen. Collectieve verantwoordelijkheid is wat er nodig is om tot inzicht en uiteindelijk reductie van emissies te komen, waarmee we onze SDG doelen in 2030 als land behalen.”

Breed draagvlak

Het project wordt breed gedragen vanuit alle hoeken van de branche. De deelnemende partijen zijn: VIA, bvA, PMA, DDA, DDMA, Screenforce, Audify, IDEA, MMA, Outreach, MailDB, NDP Nieuwsmedia, Data & Insights Network, PIM, SAN, Effie, Sire en SRC. Via internationale samenwerking worden ook de global media partijen betrokken.

Henriette van Swinderen van de bvA, vertelt: “Adverteerders, bureaus en media-exploitanten hebben samen een verantwoordelijkheid om hun emissies in kaart te brengen. Ik ben enorm blij dat er een breed draagvlak is voor dit initiatief. Ik hoop dat we niet alleen binnenkort onze impact kunnen meten, maar ook dat we snel stappen kunnen zetten om deze te reduceren”.

Gefaseerde aanpak

Het project wordt geleid door Wouter Swenneker (voorzitter VIA Taskforce Klimaat) en bestaat uit die fases. De eerste fase is afgerond en bestond uit een inventarisatie van bestaande initiatieven, zowel lokaal als internationaal, en gesprekken met de deelnemende partijen. Het doel van de volgende fase is om na de zomer van 2024 aanbevelingen te doen over de te gebruiken meet- en rapportagemethodiek en vorm van implementatie. De derde fase zal gebruikt worden om de gekozen methodiek te implementeren en te voorzien van de juiste data.

Saskia Baneke van VIA zegt hierover: “Een dergelijke grote samenwerking op landelijk niveau opstarten wordt met veel belangstelling vanuit het buitenland gevolgd. We hopen hiermee een mooi voorbeeld te stellen en meer duurzame initiatieven te stimuleren. We willen vooral vaart erin houden en samen met de branche de al bestaande initiatieven samenbrengen”.