Jongerencampagne “Ik ben er nog” voor 113 Zelfmoordpreventie van start

20-01-2023 (11:52) - Campagnes

Met de campagne "Ik ben er nog" vraagt de stichting Zelfmoordpreventie aandacht voor het belang van praten met jongeren over gedachten aan zelfdoding. Het aangaan van dit gesprek is belangrijk omdat veel jongeren het momenteel mentaal zwaar hebben.

Uit onderzoek blijkt dat ruim 1 op de 5 jongeren wel eens aan zelfdoding heeft gedacht. Dat zijn zo'n 5 jongeren in een gemiddelde schoolklas van 25 leerlingen. Elke dag belanden 10 jongeren op de afdeling Spoedeisende Hulp na een poging tot zelfdoding. De cijfers geven een beeld van ernstige gevallen dus dagelijks worden nog veel meer pogingen gedaan. In 2021 pleegden 56 jongeren tot 20 jaar en 237 jongeren tussen de 20 en 30 jaar zelfmoord. Dat zijn gemiddeld 5 jongeren per week.

Drie jongeren centraal

In de campagne staan drie jongeren centraal die zelf een poging tot zelfdoding hebben gedaan toen zij jonger waren. Jonneke, Jamie en Joost delen hun aangrijpende verhaal. “Eén december 2016 wilde ik er een einde aan maken. Maar ik ben er nog.” zijn de woorden van Jonneke in de campagne video. “Praten redde mijn leven” luidt unaniem de boodschap van deze jongeren. Het is een indringende oproep: Help jongeren te praten over gedachten aan zelfdoding.

VraagMaar Online training

De campagne verwijst naar de in september gelanceerde ‘VraagMaar Online Training’ over suïcidepreventie bij jongeren. De gratis training van 113 Zelfmoordpreventie biedt inzicht in hoe suïcidale gedachten bij jongeren ontstaan, hoe je het gesprek kunt aangaan en welke rol je kunt spelen in het vinden van de juiste hulp. De training is gratis te volgen voor mensen van 18 jaar en ouder: van professionals tot naasten. Meer informatie lees je op de site van 113 Zelfmoordpreventie.

De campagne "Ik ben er nog" werd ontwikkeld door Popcorn Stories en loopt tot eind maart en zal worden verspreid via Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook en NPO Start.