ABN AMRO toont hoeveel geld gendergelijkheid oplevert

07-12-2021 (11:40) - Economisch

Doordat vrouwen vaak meer onbetaald werk doen dan mannen, loopt een gemiddeld huishouden veel geld mis. Dat concludeert SEO Economisch Onderzoek na onderzoek in opdracht van ABN AMRO. In de campagne 'Beter Gelijk' laat ABN AMRO zien wat het potentieel is van een gendergelijk Nederland door de vraag 'Hoe had Nederland er in 2020 voor gestaan als we in 2010 al gendergelijk waren geweest?' te berekenen. Als gevolg van een herverdeling van onbetaald en betaald werk, stijgt het inkomen jaarlijks met met gemiddeld 881 euro per persoon en met ruim 1000 euro per huishouden.
 
De economische simulatie op basis van data van CBS Statline, TNO en SCP toont dat door een gelijke verdeling van werk tussen vrouwen en mannen vanaf 2010 het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland met 10,8 miljard euro per jaar zou stijgen. Zonder dat er in totaal meer uren gewerkt worden. Ook zou het een positief effect hebben op onder andere het verkleinen van de loonkloof en de financiële onafhankelijkheid van vrouwen. De hoge welzijnsstandaard die we in Nederland hebben blijft onveranderd.
 
Chantal Korteweg, directeur Inclusive Banking bij ABN AMRO: "Vooroordelen en ongelijkheid in beloning en kansen zijn er nog veel te veel. Als bank zien we voor onszelf de rol weggelegd om
te kijken waar kansen liggen. De simulatie laat zien hoe pijnlijk de impact is van een scheve verdeling van werk- en zorguren in Nederland. Een herverdeling kan voor enorme positieve effecten zorgen voor het individu, het huishouden en Nederland als geheel. Het rapport laat glashelder zien hoeveel gelijkheid oplevert."
 

Elke dag wachten kost geld

ABN AMRO vindt dat zij als een van de grootste banken van Nederland een voorbeeldfunctie heeft om een gelijk speelveld voor iedereen te creëren. Volgens het World Economic Forum (WEF) duurt het 267 jaar voordat we wereldwijd economische gendergelijkheid hebben bereikt, dat zijn 9 generaties. ABN AMRO hoopt dat het rapport Nederland handvatten geeft om het economische potentieel eerder te gaan benutten. Korteweg: "Het rapport laat zien dat elke dag die we wachten geld kost."

Bureaus

Media

Marketing