Benchmark digital salarissen & interim tarieven: inhoud gaat boven beloning

Benchmark digital salarissen & interim tarieven: inhoud gaat boven beloning

17-04-2023 (09:30) - Economisch

De arbeidsmarkt blijft flink in beweging: de interim markt is nog steeds booming, maar er is ook genoeg ‘movement’ in vaste banen, zo blijkt uit het jaarlijkse benchmarkonderzoek van BrandPit.

De vraag naar mensen binnen het tech/digital domein blijft toenemen. De tarieven blijven stijgen, als gevolg van de marktwerking, en de startsalarissen liggen hoger dan ooit. Daarnaast gaat de inhoud veelal boven beloning bij het aannemen van een baan of opdracht. Bedrijven kunnen niet meer alleen aankomen met goede arbeidsvoorwaarden; het gaat om goed werkgeverschap.

Vaste banen: inhoud boven salaris

Ten opzichte van 2022 zien we een stijging in de salariscategorie €50-€60K en de categorieën vanaf €90K. De ton-plus categorieën nemen gemiddeld met 5% toe. De middenmoot, met een salaris van €60-€90K en 5-8 jaar ervaring in een discipline, neemt in vertegenwoordiging zelfs af. Ten opzichte van afgelopen jaar is men blij met het salaris. Ruim 60% geeft een 8 of 9 als cijfer. In 2022 was dat een 7. Een behoorlijke vooruitgang dus.

Van baan wisselen gaat steeds meer over goed werkgeverschap. Met 86,7% staat goed werkgeverschap bovenaan de lijst met redenen om van baan te veranderen. De carrièrestap en het salaris volgen op de voet, met respectievelijk 75% en 83%. Een andere vorm van waardering roept om aandacht, vooral voor de generaties die nieuw zijn op de arbeidsmarkt en stelt bedrijven in staat om een breed publiek binnen een arbeidsmarkt aan te spreken.

Freelance: impact maken steeds belangrijker

Het digitale domein kenmerkt zich ook door een toename van freelance kandidaten. Wat betreft de hoogte van het uurtarief zien we een flinke verschuiving en het blijkt best flexibel. De professionals die €90-€110 euro per uur vragen is, in tegenstelling tot vorig jaar, het grootst. Vorig jaar was dit nog de groep van €80-€100 euro per uur. Bijna de helft van de freelancers, die aan het onderzoek deelnamen, vallen in deze categorie. Deze groep bevindt zich hoofdzakelijk in de senioriteit categorie tot 12 jaar werkervaring. De tariefverhoging komt verder terug in de grootte van de categorie die €110-€120 vraagt. De grootste stijging zien we in de groep die meer dan €120,- per uur vraagt. Deze groep is verdubbeld en vertegenwoordigt een senioriteit niveau vanaf 13 jaar en meer. Het zijn met name managersfuncties die hiervoor in aanmerking komen. Daar waar dergelijke tarieven uitzonderlijk waren, komen zij steeds vaker voor.

Door de bank genomen blijven de inhoud van de opdracht, duur van de opdracht en soort organisatie de belangrijkste factoren die de hoogte bepalen. Dit zijn, naast het uurtarief, ook meteen de belangrijkste argumenten om een opdracht aan te nemen. Alhoewel de mate waarin impact gemaakt kan worden, meer en meer bepalend is of een opdracht aantrekkelijk is.

Disciplines: meeste vraag naar product owners

De generieke e-commerce rollen zetten een daling in, terwijl de specialistische rollen een kleine stijging vertonen. De grote verandering zit hem aan de content en social kant. Een flinke opmars voor deze specialisten ten opzichte van 2022. Al een aantal jaren op rij blijven de product owners de meest gevraagde professionals in het digitale domein.

De benchmark digital salarissen & interim tarieven is uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2023 onder professionals in het netwerk van BrandPit. De groep bestaat voornamelijk uit meer senior professionals met 8 jaar werkervaring of meer. De resultaten zijn vergeleken met de resultaten van dezelfde periode in 2022.  


Bureaus

Media

Marketing