Maar een derde Nederlanders erkent genderongelijkheid als een serieus probleem

01-06-2023 (11:19) - Lifestyle

Uit nieuw onderzoek in opdracht van Oxfam Novib blijkt dat 90% van de Nederlanders vindt dat vrouwen en mannen ongelijk behandeld worden. Tegelijkertijd vindt 60% van de ondervraagden genderongelijkheid geen serieus probleem.

Uit onderzoek blijkt dat er veel onwetendheid is over onder andere moord op vrouwen (femicide), zeggenschap over het eigen lichaam en de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Oxfam Novib roept op om de stilte rondom genderongelijkheid te doorbreken, de feiten op tafel te leggen en het gesprek met elkaar aan te gaan om de kloof te dichten.

Kennis over genderongelijkheid ontbreekt

Wereldwijd mag bijna de helft (44%) van alle vrouwen niet zelf beslissen over het gebruik van anticonceptie of wat er met hun eigen lichaam gebeurt. Vrouwen krijgen gemiddeld 20% minder betaald dan mannen. En per uur worden er 5 vrouwen vermoord door een (ex-)partner of familielid, uit wraak of jaloezie of omdat ze de familie te schande zouden maken.* De situatie is minstens zo zorgwekkend voor trans- en non-binaire mensen, helaas zijn er vanwege nog steeds grote stigma wereldwijd, weinig onderzoeksresultaten hierover bekend.

“Bijna 45% van vrouwen wereldwijd heeft geen zeggenschap over haar eigen lichaam, dat percentage is bizar hoog. En toch zijn deze cijfers niet nieuw. Vrouwen overal ter wereld zouden gelijk behandeld moeten worden, maar daadwerkelijke verandering blijft uit,” zegt Lilian Alibux, directeur engagement Oxfam Novib. Uit nieuw onderzoek van de internationale hulporganisatie blijkt dat 90% van de respondenten ongelijke behandeling wel erkent, maar 60% dit niet ziet als een serieus probleem. Verder vindt 25% van de mannelijke respondenten dat er in Nederland helemaal geen ongelijke behandeling meer is, heeft 80% geen idee van de omvang van femicide en wordt de loonkloof persistent lager ingeschat dan deze is. “Deze percentages zijn zorgelijk en onacceptabel, want kennis speelt een sleutelrol in het creëren van gelijkheid,” aldus Alibux.

300 jaar is onacceptabel

Samen met activisten, supporters en partners zet Oxfam Novib zich wereldwijd in voor gelijkheid. Aan de hand van onder meer voorlichting over vrouwenrechten, microfinanciering en trainingen aan vrouwelijke ondernemers, maar ook door het ondersteunen van organisaties die strijden voor het recht op abortus of tegen gedwongen huwelijken. Toch gaat het volgens Alibux nog lang niet snel genoeg: “De voorzitter van de Verenigde Naties zei eerder dit jaar dat als we op dit tempo doorgaan, het nog zo’n 300 jaar duurt voor ongelijkheid is uitgebannen. Wij moeten en kunnen sneller: we hebben meer mensen nodig die samen met ons een vuist maken tegen genderongelijkheid.”

Stilte doorbreken

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat vooralsnog vooral vrouwen iets aan ongelijkheid proberen te doen: het gesprek aangaan, erop letten in de privésfeer, op politieke partijen stemmen die ongelijkheid als programmapunt hebben of erover posten op social media. Katinka Moonen, genderexpert: “Om een einde te maken aan genderongelijkheid is het heel belangrijk dat mensen zich er over kunnen en durven uitspreken, dat die ruimte er is, én dat het erkent wordt! Dus doorbreek de stilte rondom thema’s als de loonkloof, femicide en verkrachting, schreeuw je verontwaardiging hierover uit, ga het gesprek aan, op de werkvloer, thuis en met vrienden. Sluit je aan bij organisaties die zich hier wereldwijd voor inzetten, of stem op partijen die ongelijkheid aandacht geven.”

Resultaten uit het onderzoek 

80% van de Nederlanders heeft geen idee dat het gros van de moorden op vrouwen, door wraak gedreven femicide is.

Twee derde weet niet dat vrouwen wereldwijd gemiddeld 20% minder geld verdienen dan mannen.?

25% van de Nederlanders vindt dat vrouwen in Nederland überhaupt niet ongelijk worden behandeld op de werkvloer, in de politiek of in talk-shows.

In Nederland voelen vrouwen zich dubbel zo vaak ongelijk behandeld (40%) als mannen (20%).?

Mannen zien ongelijkheid voornamelijk wereldwijd als een probleem (90%), niet zozeer in Nederland (75%).?
25% van de mannen vindt dat er in Nederland helemaal geen ongelijke behandeling meer is.