Managers vinden eigen werkdruk hoger dan dat van personeel

17-09-2023 (10:30) - Lifestyle

62 procent van de managers vindt dat het wel meevalt met de werkdruk van de medewerkers aan wie hij leidinggeeft.

Dit blijkt uit onderzoek van Recharge360, ontwikkelaar van programma’s voor medewerkerswelzijn, uitgevoerd onder vijfhonderd managers die leidinggeven aan een team van tien of meer medewerkers.

Het onderzoek gaat in op de rol die managers spelen bij het reguleren van de werkdruk en is uitgevoerd naar aanleiding van de verschillende alarmbellen die afgaan rondom de huidige werkdruk van werkend Nederland.

kleine rol

De meeste managers vinden zelf dat zij maar een kleine rol spelen in de commotie rondom de hoge werkdruk. Zo zegt 71 procent van de leidinggevenden zijn werknemers geen hoge werkdruk op te leggen. Als je managers vraagt de werkdruk van hun personeel te vergelijken met de werkdruk van henzelf, vinden ze dat zij het zwaarder hebben dan hun personeel. Zo heeft maar liefst twee derde (67%) het gevoel dat de werkdruk die hij ervaart hoger is dan de werkdruk die zijn personeel ervaart.

Privéomstandigheden

Een aanzienlijk deel van de managers (37%) vindt verder dat als zijn medewerkers een te hoge werkdruk ervaren, dat dan vaker te wijten is aan hun privéomstandigheden dan aan het werk. Met dit in gedachten is het niet verrassend dat de helft van de managers (48%) vindt dat het de eigen verantwoordelijkheid is van ieder personeelslid om goed om te kunnen gaan met de werkdruk.

Hidde de Vries, co-founder van Recharge360: “Niet alleen medewerkers ervaren een hogere werkdruk. Ook managers zelf, die het managen vaak nog naast hun reguliere werkzaamheden doen. Dat zorgt regelmatig voor een gebrek aan aandacht voor elkaar. Daarbij ontbreekt vaak relevante training voor managers om zaken als werkdruk te constateren, bespreekbaar te maken en te verlagen. Juist de manager vormt de eerste lijn met het personeel en kan zodoende het meest betekenen in hun ontwikkeling en succes. De juiste ondersteuning en training is dan ook essentieel voor managers om beter om te leren gaan met de werkdrukbeleving binnen hun team.”

Het onderzoek is in opdracht van Recharge360 uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard. Voor het onderzoek zijn vijfhonderd managers ondervraagd die leidinggeven aan een team van tien of meer medewerkers.