Ook ouderen doen aan online agressie

04-04-2024 (15:34) - Lifestyle

Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg en UAntwerpen bevraagden 2000 Belgische volwassenen tussen 19 en 79 jaar over hun ervaringen met online agressie als dader en slachtoffer. Het onderzoek toonde aan dat ook 66-plussers aan online agressie doen.

Online agressie of het opzettelijk kwetsen van anderen online wordt vooral bestudeerd bij jongeren en jongvolwassenen. Maar, onderzoekers Sara Pabian en Heidi Vandebosch vertellen dat “daders en slachtoffers van online agressie te vinden zijn in alle leeftijdsgroepen". Hoewel het hoogste percentage daders en slachtoffers te vinden was in de jongste leeftijdscategorie (18-25 jaar) vonden de onderzoekers dat ook een aanzienlijk deel van de oudere leeftijdsgroepen recent dader of slachtoffer was van online agressie.

Pabian legt verder uit: “Ongeveer twee op de tien 66-plussers gaf toe recent online agressief te zijn geweest en drie op de tien was recent slachtoffer van online agressie. Bij jongvolwassenen (18-25) was zes op de tien recent dader en vijf op de tien recent slachtoffer.” 

Zelf doelwit geweest

De onderzoekers zochten ook naar verklaringen waarom volwassenen online agressief zijn. Bij alle leeftijdsgroepen vonden ze een verband tussen zelf het doelwit geweest te zijn en online agressief gedrag, maar dit verband was het sterkst bij jongvolwassenen (18-25). Bij de oudere leeftijdscategorieën werd online agressief gedrag eerder verklaard door bepaalde overtuigingen die daders hebben om hun gedrag goed te praten.

“Voorbeelden zijn victim blaming of de overtuiging dat slachtoffers het aan zichzelf te danken hebben dat ze aangevallen worden online, maar ook de overtuiging dat er geen ernstige gevolgen zijn voor slachtoffers van online agressie. Uit de resultaten leren we dat het noodzakelijk is om een onderscheid te maken tussen verschillende generaties als we dit gedrag willen begrijpen en aanpakken”, besluit Pabian.

Het hele onderzoek lees je hier.