Zuinigheid is het nieuwe 'cool'

05-09-2023 (14:23) - Lifestyle

Wereldwijd onderzoek onder 13.000 consumenten in 30 landen laat een interessante trend zien: herwaardering van zuinigheid.

Maar liefst 74% van de ondervraagde consumenten zegt dat ze het gelukkigst zijn als ze zich tevredenstellen met eenvoudige dingen. Prosumer is het doorlopend onderzoek van bureaugroep Havas onder prosumers (de invloedrijke voorhoede van consumenten) en mainstream consumenten. Het onderzoek loopt inmiddels 20 jaar. Weg uit de ‘rat race’: zuinig leven maakt het mogelijk om minder te werken en meer tijd met het gezin door te brengen. Voor 55% van de prosumers en 50% van de mainstream consumenten maakt dit deel uit van de aantrekkingskracht van zuinig leven. Bron: Prosumer Report 2023, Havas.

Zalige Zuinigheid 

Zalige Zuinigheid gaat over weloverwogen keuzes waarbij het milieu wordt ontzien en zuinigheid niet per se opoffering betekent. 82% van de prosumers zegt dat ze mensen bewonderen die de overgang hebben gemaakt naar een zuiniger levensstijl. Iedereen is medeverantwoordelijk voor de klimaatverandering, zegt 67% van de consumenten. 91% van de prosumers vindt het noodzakelijk dat mensen betrokken zijn en solidariteit tonen bij het tegengaan van klimaatverandering. Wat willen we opofferen? Ruim 25% van de prosumers en bijna 30% van de consumenten vindt dat minder groei de enige oplossing is voor de klimaatproblemen. Tegelijkertijd vindt bijna driekwart van beide groepen dat economische groei essentieel is voor werkgelegenheid voor iedereen.

Gevolgen

Slechts 8% van de prosumers gelooft dat merken het maximale doen om klimaatverandering tegen te gaan. Terwijl 84% ervan overtuigd is dat grote bedrijven beter in staat zijn om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.
Influencers en change-agents die de strijd tegen klimaatverandering aangaan, kunnen een ‘eco-coole’ trend aanwakkeren.