Visma | YouServe benoemt Sharon Parinussa tot HR-director

Visma | YouServe benoemt Sharon Parinussa tot HR-director

31-10-2023 (12:12) - Mensen

Visma | YouServe heeft met ingang van 1 september Sharon Parinussa (36) aangesteld als nieuwe HR-director. Sharon zal een cruciale rol spelen in het vormgeven van de HR-strategie en het verder versterken van de bedrijfscultuur.

Thema's als employer branding, learning and development, duurzame inzetbaarheid en leiderschap staan hoog op de HR-agenda. Met een achtergrond in recruitment marketing en arbeidsmarktcommunicatie, is Sharon in september 2021 bij Visma | YouServe begonnen als manager recruitment en employer branding. Hier was ze verantwoordelijk voor het positioneren van het werkgeversmerk en het aantrekken van nieuw talent. Deze aanstelling markeert een volgende stap in haar professionele carrière. In haar nieuwe rol ligt de focus op het aanpakken van de uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt en het behoud van medewerkers.

Cultuur die verbindt

“De uitdaging om een visie te ontwikkelen die onze medewerkers zal inspireren en motiveren om voor onze organisatie te blijven werken, heeft me aangetrokken tot deze rol”, zegt Sharon. “We hebben de ambitie om employer of choice te worden. Om dat mogelijk te maken, is een van onze pijlers om nieuw talent en zij-instromers alle mogelijkheden te bieden voor een HR & payroll-carrière. Een andere belangrijke pijler is het creëren van een cultuur die ons verbindt. We zetten daarom groot in op persoonlijk leiderschap waarbij onze kernwaarden ondernemend, verantwoordelijk, toegewijd en inclusiviteit centraal staan. Hiermee willen we een omgeving creëren waarin medewerkers leiders zijn van hun eigen succes en samen het beste voor elkaar én onze klanten kunnen bereiken. Ik kijk uit naar de komende periode en het verder helpen groeien van Visma | YouServe en haar medewerkers.”