Next level impact financiering: CO2-reductie boven rendement

30-09-2022 (10:40) - Sustainable

Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van impact financiering: CarbonFix ondersteunt innovaties die het opwarmen van de aarde remmen middels een donatie of financiering met minimaal rendement.

Deze risico- en impactvolle manier van financieren maakt ruim baan voor wetenschappers en ondernemers die hun duurzame innovatie willen opschalen. De eerste twee initiatieven die financiering ontvingen, richten zich onder meer op vulkanisch materiaal (olivijn) dat CO2 uit de lucht opvangt en technologie die voorkomt dat broeikasgassen vrijkomen bij de verwerking van plastic en mest. Het doel van CarbonFix is om in 2030 ten minste 1% van de overmatige opwarming van de aarde te voorkomen.

Meetbare impact op grote schaal

Of een initiatief in aanmerking komt voor financiering van CarbonFix, wordt na het beantwoorden van zes online vragen direct duidelijk. CarbonFix zoekt daarbij gericht naar projecten die nog in de kinderschoenen staan maar in potentie een enorme impact kunnen maken. Belangrijke voorwaarde is bovendien dat de CO2-reductie meetbaar is en dat de aanpak wetenschappelijk onderbouwd is. De eerste twee initiatieven die reeds zijn gefinancierd door CarbonFix zijn Vesta, dat gebruikmaakt van de kracht van oceanen en olivijn om grote hoeveelheden CO2 uit de lucht op te vangen, en Yerrawa, dat het vrijkomen van broeikasgassen bij de verwerking van plastic en mest door geavanceerde technologie voorkomt. Respectievelijk ontvingen zij $500.000 en €350.000 voor het opschalen van hun innovaties. De doelstelling van CarbonFix is om – samen met alle initiatieven die ondersteund worden – in 2030 minimaal 1% van de overmatige opwarming van de aarde te hebben voorkomen. 

Foto v.l.n.r.: Lisa van den Berg, Pepijn van Dijk, Olga Liash, Siemon van den Berg