Stef Broenink en Melvin Twellaar nieuwe ambassadeurs Missie H2

25-03-2024 (12:45) - Sustainable

Roeikampioenen Stef Broenink en Melvin Twellaar zijn de nieuwe ambassadeurs voor Missie H2. Missie H2 is een samenwerking tussen acht partijen uit de waterstofketen die helpen met het vergroten van de slagkracht en de zichtbaarheid van de waterstofbeweging in Nederland.

Stef Broenink en Melvin Twellaar vormen sinds 2020 de Nederlandse Mannen Dubbel Twee en hebben in de afgelopen jaren veel sportieve successen weten te behalen. Samen met Missie H2 zetten ze grote stappen richting de Olympische Spelen met als doel om Nederland op de kaart te zetten als hét Waterstofland in 2030. "We hebben voor dit ambassadeurschap gekozen omdat we in de gezamenlijke inzet van bedrijven geloven om Nederland tot hét waterstofland in 2030 te maken", aldus Stef en Melvin.

Broenink en Twellaar zullen onder andere een bijdrage leveren aan het uitreiken van de Gouden Waterstofmedailles, een initiatief dat koplopers in de waterstoftransitie in de spotlight zet. Eerdere winnaars waren onder andere voormalig politicus Diederik Samsom en Alice Krekt, directeur NLHydrogen. Naast het uitreiken van Waterstofmedailles staan Stef en Melvin ook symbool voor het doel dat Missie H2 nastreeft: door samenwerking en het stellen van concrete doelen mikken op toekomstig succes. Daarnaast zullen ze bijdragen aan meer bekendheid voor de Energy Challenge, een programma waarin lokale roeiverenigingen ondersteund worden om het clubgebouw te verduurzamen.

Duurzame sport door waterstof

Missie H2 en de KNRB hebben een langdurige samenwerking. Missie H2 werkt aan een verduurzaming van de Nederlandse sport, door adviesgesprekken met onder meer het Watersportverbond. Ook zijn er al verschillende momenten geweest waarop waterstofaggregaten zijn ingezet om sportevenementen te verduurzamen.

Naast Melvin en Stef zijn zeilster Marit Bouwmeester en voormalig zwemster Ranomi Kromowidjojo ook ambasadeur van Missie H2. Om de status van de waterstoftransitie overzichtelijk te maken houdt Missie H2 een interactieve Waterstofkaart bij met alle (ruim 300) initiatieven en projecten in Nederland.