56% van Nederlandse bedrijven zet beschikbare data nog niet effectief in

56% van Nederlandse bedrijven zet beschikbare data nog niet effectief in

15-12-2022 (16:19) - Tech

Ruim de helft van de organisaties (56%) in Nederland maakt nog geen effectief gebruik van beschikbare data. Bij grote organisaties, met meer dan tweehonderdvijftig medewerkers, is dit percentage zelfs nog wat hoger, namelijk 61%. Dit blijkt uit onderzoek van low-code specialist USoft.

Iets minder dan de helft van organisaties (47%) geeft aan dat de meerderheid van de beslissingen binnen hun organisatie gemaakt wordt op basis van beschikbare data. Met name overheidsinstanties (73%) en bedrijven in de financiële sector (71%) geven aan beschikbare data nog niet volledig te benutten.

Knelpunten

Het onvermogen om data effectief te gebruiken, lijkt uit het onderzoek met name te maken te hebben met systemen. De helft (51%) van de managers laat weten dat systemen in de organisatie informatie op verschillende manieren verwerken, wat niet bijdraagt aan eenduidigheid en consistentie. Vaak wordt gefragmenteerde informatie binnen de organisatie door verschillende systemen verzameld en verwerkt, omdat er tijdens de ontwikkeling van deze systemen unieke informatiebehoeften waren.

Opvallend is dat driekwart (73%) van de managers bij energiebedrijven dit onderschrijven. Daarnaast kampen ruim twee op de vijf organisaties (43%) met verouderde data. Deze groep loopt om deze reden vertragingen op, maakt voorkombare fouten en kan niet adequaat reageren op actualiteiten.

Eindverantwoordelijk

Vertragingen en fouten in de besluitvorming (34%), inefficiëntie van processen (33%) en het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van klanten (29%) zijn de voornaamste problemen waar organisaties mee geconfronteerd worden wanneer zij niet beschikken over de juiste informatie op het juiste moment. Dit komt mede doordat niet helemaal duidelijk is wie binnen organisaties verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening en de kwaliteit van de informatie.

Bij een kwart van de organisaties (26%) ligt deze verantwoordelijkheid bij de CIO. Andere verantwoordelijken zijn de CEO (18%), de COO (17%) en de Chief Digital Officer (8%). Opvallend hierbij is dat 16% van de ondervraagde managers niet wist te vertellen bij welke persoon of afdeling deze verantwoordelijkheid ligt. Om organisatiebreed optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare data, zullen de eindverantwoordelijken dus stappen moeten zetten.

Kwaliteit

Hans Canisius, CEO van USoft: "Fragmentatie en gebrek aan eenduidige informatie zijn sluipmoordenaars als het gaat om dienstverlening. Wanneer je als organisatie niet op tijd kunt inspelen op veranderingen in de markt en in de samenleving, kan dat grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Bij USoft noemen we het tijdig inspelen op veranderingen het Act-Now principe. Wendbaarheid en flexibiliteit zijn noodzakelijk geworden om succesvol te opereren in de huidige markt.

Dit is alleen haalbaar wanneer data effectief wordt inzet en van hoge kwaliteit is. Wij bieden oplossingen voor bedrijven die tegen deze zaken aanlopen, door in nauwe samenwerking een overzichtelijke IT-omgeving te creëren waarin data optimaal beschikbaar is en benut kan worden.”

Download hier het volledige onderzoeksrapport.