Chatbot ChatGPT bereikt bijna anderhalf miljoen personen in Nederland

Chatbot ChatGPT bereikt bijna anderhalf miljoen personen in Nederland

14-04-2023 (14:10) - Tech

De online chatbot ChatGPT heeft in de eerste maanden na introductie reeds anderhalf miljoen personen bereikt (GfK GXL DAM, 10%, 1.418.000 personen van 13 jaar en ouder, december 2022 t/m maart 2023).

Onder jongeren ligt het gebruik van de online chatrobot hoger dan onder ouderen: 19% van de 13 tot 24-jarigen heeft in de vier maanden na introductie van de chatbot gebruik gemaakt van de online dienst. Alleen onder studenten ligt het gebruik nog hoger, waarbij een kwart van hen bereikt is. In de maand januari lag het online bereik het hoogst, toen bezochten in totaal zo’n 800 duizend personen de website van OpenAI.

Studenten of schoolgaanden tussen de 18 en 28 jaar gebruikten de chatbot ook vaker dan anderen: de helft van hen hebben vaker dan 3 dagen de online dienst bezocht en zelfs 22% meer dan 6 dagen. Opvallend is ook dat tweederde van de online bezoeken op de thuis-laptop/PC plaatvond, terwijl het algemene online gebruik juist verschuift naar de smartphone. De focus van de online dienst ChatGPT op taal en tekst maakt gebruik via de Laptop/PC vooralsnog toegankelijker.

Bron: GfK GXL / DAM - Online bereik OpenAI / ChatGPT

Bron: GfK GXL DAM, PC/Laptop (@home), smartphone, tablet: het online bereik van de OpenAI (openai.com), exclusief extensies of opname in andere diensten.