Databeveiliging blijft een belangrijke uitdaging voor Nederlandse bedrijven

Databeveiliging blijft een belangrijke uitdaging voor Nederlandse bedrijven

02-01-2024 (15:14) - Tech

In 2021 werden ruim 2.000 Nederlandse bedrijven met minstens twee werknemers het slachtoffer van ransomware-aanvallen. Volgens de Cybersecuritymonitor 2022 van het CBS betaalde ongeveer 11 procent van deze getroffen bedrijven losgeld om weer toegang te krijgen tot hun bedrijfsgegevens, en maakte 38 procent andere kosten, zoals het vervangen van ICT-systemen of het inhuren van specialisten.

Met name grote bedrijven werden verhoudingsgewijs zwaarder getroffen: 4 procent van de bedrijven met 250 of meer werknemers had te maken met data hijacking, vergeleken met slechts 0,5 procent van de bedrijven met 2 tot 10 werknemers.

Groot probleem

De digitale transformatie van Nederlandse bedrijven gaat gestaag door, waardoor databeveiliging een groot probleem wordt. Recent onderzoek wijst uit dat een aanzienlijk aantal Nederlandse bedrijven niet volledig is voorbereid op cyberaanvallen. “Het ontwikkelen van een alomvattende beveiligingsstrategie is essentieel voor bedrijven om hun kwetsbaarheid voor cyberaanvallen te verminderen.”, aldus Isidro Monteiro, Customer Support & Cybersecurity Manager bij Affinity Portugal.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),  is een belangrijke wetgeving geweest bij het versterken van de gegevensbescherming in de hele Europese Unie. In Nederland wordt de AVG ondersteund door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarmee specifiekere maatregelen voor gegevensbescherming op nationaal niveau mogelijk zijn. Monteiro: “Inadequate databeveiliging kan uiteenlopende gevolgen hebben, van systeemstoringen die omzetverlies en klantenverlies veroorzaken tot boetes vanuit de regelgeving. Gezien het tekort aan specialisten kan een effectieve inzet van SaaS-producten of IT-diensten strategisch worden geoptimaliseerd door middel van outsourcing binnen Europa.”

Volgens het CBS-rapport worden Nederlandse bedrijven geconfronteerd met verschillende uitdagingen in digitale ondernemingen. Een aanzienlijk aantal ondervraagde bedrijven beschouwt het implementeren van cloud computing met behoud van gegevensbeveiliging als hun grootste uitdaging.

Veiligheid en expertise

"Outsourcing binnen Europa kan een bedrijf helpen om zijn doelstellingen te verwezenlijken, maar veiligheidsoverwegingen weerhouden bedrijven er vaak van om met nearshore-aanbieders in zee te gaan. Het stellen van passende grenzen is echter van cruciaal belang. Als nearshore-dienstverlener verbinden wij ons ertoe de vastgestelde veiligheidsnormen van onze klanten na te leven en zekerheid te bieden over ons operationeel gedrag, de fysieke veiligheid en de expertise van ons personeel”, voegt Monteiro toe.

Met de toenemende frequentie van cyberaanvallen worden Nederlandse bedrijven geconfronteerd met een dringende behoefte om hun cyberbeveiligingsmaatregelen te verbeteren. De statistieken uit 2021 benadrukken de ernst van het probleem en onderstrepen het belang van robuuste beveiligingsstrategieën en de potentiële rol van nearshore-outsourcing bij het aanpakken van de kloof in IT-vaardigheden, terwijl de naleving van gegevensbeschermingswetten behouden blijft.