Google waarschuwt voor AI-achterstand in Nederland

Google waarschuwt voor AI-achterstand in Nederland

14-03-2024 (12:10) - Tech

Nederland blijft achter op het gebied van Generatieve AI (artificial intelligence) en dreigt daarmee zijn positie als digitale koploper te verspelen. Dat blijkt uit onderzoek naar de impact van Generatieve AI op de Nederlandse economie dat vandaag is gepubliceerd.

Het onderzoek, uitgevoerd door Implement Consulting Group in opdracht van Google, onthult dat Generatieve AI de komende tien jaar tot 85 miljard euro aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) kan toevoegen (+9%), maar alleen als Nederland nu investeert in educatie, innovatie en adoptie. Een vertraging van vijf jaar in de adoptie en ontwikkeling van generatieve AI kan de groei terugdringen naar €15-20 miljard (+2%).

Productiviteit

Uit het onderzoek blijkt dat 67% van de werknemers in Nederland Generatieve AI zullen gebruiken als ondersteuning bij hun werk. Dat is een belangrijke reden dat Generatieve AI tot 85 miljard euro kan bijdragen aan het bruto binnenlands product, zegt onderzoeker Martin Thelle van Implement.

“Generatieve AI kan voor een boost in productiviteit zorgen, die in Nederland de afgelopen tien jaar aanzienlijk onder het OESO-gemiddelde lag. Tegelijkertijd komt er tijd vrij als herhalende taken geautomatiseerd worden. Die vrijgemaakte tijd kan vervolgens besteed worden aan mensenwerk dat meer waarde toevoegt.”

Achterstand

Het onderzoek laat echter zien dat Nederland begint weg te zakken op het gebied van AI en de winst in productiviteit daarmee dreigt mis te lopen. Hoewel Nederland over geweldige AI-experts en -onderzoekers beschikt, zijn er simpelweg te weinig van. Verder staat het Nederlandse bedrijfsleven niet vooraan bij het ontwikkelen en toepassen van AI-applicaties.

Maar 35% van de Nederlandse bedrijven zegt in de komende vijf jaar te investeren in AI-automatisering. Dat is aanzienlijk lager dan in België (46%), Denemarken (58%) en Luxemburg (59%). Verder verwachten minder bedrijven in Nederland dat Generatieve AI de productiviteit verhoogt (28%) ten opzichte van wederom België (37%), Denemarken (51%) en Luxemburg (58%). Dit patroon zet zich voort onder Nederlandse werknemers: 35% zegt nu of in de komende vijf jaar Generatieve AI te gebruiken, maar dat is lager dan in Denemarken (43%), Noorwegen (44%) en België (49%).

“Nederland beschikt van oudsher over een uitstekende digitale infrastructuur, maar dreigt op het gebied van AI de boot te missen. Er zijn te weinig AI-experts"

Kloof

Nederland behoort daarmee tot de middenmoot van de digitale koplopers in Europa, terwijl Europa zelf al te maken heeft met een kennis- en innovatiekloof ten opzichte van grootmachten als de Verenigde Staten. Recente beoordelingen van de Europese Commissie suggereren dat de EU aanzienlijk tekort zal schieten in haar AI-doelstellingen voor 2030.

Martijn Bertisen, Vice President van Google Nederland, benadrukt: “Nederland beschikt van oudsher over een uitstekende digitale infrastructuur, maar dreigt op het gebied van AI de boot te missen. Er zijn te weinig AI-experts, we beginnen achter te lopen op onderzoek en zien beperkte steun voor AI-startups. Nederland moet aansturen op een arbeidsmarkt die als vanzelfsprekend met AI kan werken. Google ziet een deel van de oplossing in meer samenwerking tussen de publieke en private sector om zo te investeren in kennis en omscholing.”

Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap, aanjager van start-ups en scale-ups in Nederland: “Generatieve AI is net zo transformatief als het internet 20 jaar geleden. We zullen de impact ervan merken in alle sectoren van de economie en alle geledingen van de samenleving. We kunnen het ons niet permitteren om niet volop te investeren in de ontwikkeling en toepassing van deze technologie, zodat we ervan kunnen profiteren, maar ook enige richting kunnen geven aan en controle kunnen houden op hoe AI zich ontwikkelt."