Het belang van goed zakelijk netwerkbeheer

29-04-2024 (18:08) - Tech

Voor een zakelijke organisatie is een robuust en goed beheerd netwerk van cruciaal belang voor de bedrijfsvoering. En niet alleen om apparaten en gebruikers ter verbinden, maar ook voor het waarborgen van de veiligheid, stabiliteit en continuïteit van de organisatie. Goed zakelijk netwerkbeheer zou daarom een topprioriteit moeten zijn voor de technische afdeling van iedere organisatie.

Realtime monitoring is de sleutel

Het hart van een effectief netwerk is realtime monitoring. Het is essentieel om te weten wat er gebeurt op het zakelijke netwerk: welke gegevensstromen zijn er, welke apparaten zijn er actief op het netwerk en vindt er verdacht gedrag plaats? Door het netwerk continu te monitoren kunnen verdachte activiteiten snel worden opgespoord en is het mogelijk om proactief maatregelen te nemen om potentiële bedreigingen te neutraliseren.

Onder potentiële bedreigingen wordt hierbij niet alleen het detecteren van beveiligingsincidenten verstaan. Ook het monitoren van netwerkprestaties en het identificeren van knelpunten kunnen de productie van een organisatie immers verstoren en zo een bedreiging zijn.

Tijdig updaten en patchen

Cruciaal bij netwerkbeheer is het tijdig uitvoeren van firmware- en software-updates. Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met cyberaanvallen waarbij er gebruik wordt geprobeerd te maken van kwetsbaarheden in het netwerk. Een recent voorbeeld hiervan is het zeroday-lek in de firewall van Palo Alto, waarbij het eens te meer duidelijk is geworden hoe belangrijk het is om snel te handelen bij het uitbrengen van patches. Nederlandse bedrijven zoals Cloud360 richting zich daarom op het inrichten van netwerkomgevingen waarbij updates geruisloos worden uitgevoerd zonder de productie te verstoren.

Beveiliging zakelijk netwerk

Naast de monitoring van het netwerk en het opvolgen van updates is het ook essentieel om een strikte beveiliging en toegangscontrole na te leven. Controleer voortdurend welke poorten openstaan voor externe toegang en wie er toegang heeft tot welke bronnen binnen het netwerk van de organisatie. Het is belangrijk om regelmatige penetratietests uit te voeren om kwetsbaarheden te identificeren en de algehele veiligheid van het netwerk te verbeteren.

Bewustwording van groot belang

Naast technologische oplossingen is het ook belangrijk om te investeren in de opleiding en de bewustwording van medewerkers op het gebied van cybersecurity. Menselijke fouten en nalatigheid blijven een van de grootste zwakke punten in de beveiliging van een netwerk.

Zorg ervoor dat medewerkers worden opgeleid om potentiële dreigingen te voorkomen middels trainingen en voorlichtingscampagnes. Daarbij worden ze ook geïnstrueerd om veiligheidsprotocollen te volgen en verantwoordelijk om te gaan met de bescherming van bedrijfsgegevens. Goed geïnformeerd en waakzaam personeel is de eerste en misschien wel de belangrijkste verdedigingslinie tegen cyberaanvallen. Regelmatige trainingen dragen bovendien bij aan de algehele cultuur binnen de organisatie.

Continuïteit en risico’s

Tot slot is het belangrijk om te beseffen dat goed zakelijk netwerkbeheer niet alleen maar draait om het voorkomen en oplossen van incidenten. Het is ook zaak om altijd goed voorbereid te zijn op het onvermijdelijke. Investeer als organisatie in redundante systemen, back-upprocedures en een goed doordacht plan dat geactiveerd kan worden bij calamiteiten. Zo vergroot je als organisatie je veerkracht en minimaliseer je de impact van potentiële storingen.