Perceptiekloof tussen werknemers en managers over werk en AI

22-01-2024 (10:02) - Tech

Een nieuw rapport van Accenture werpt licht op de perceptiekloof tussen werknemers en hun leidinggevenden als het gaat om generatieve AI.

Het rapport 'Work, Workforce, Workers: Reinvented in the Age of Generative AI' toont aan dat hoewel veel werknemers de voordelen van AI erkennen, er ook zorgen zijn over baanverlies en toenemende stress. Managementteams lijken deze zorgen minder te delen, waarbij twee derde toegeeft niet de nodige vaardigheden te hebben voor een effectieve omgang met deze technologische veranderingen.

Impact

"De kloof in perceptie tussen werknemers en leidinggevenden over de impact van AI is opmerkelijk. Aan de ene kant zien we dat werknemers zich bewust zijn van zowel de kansen als de uitdagingen die AI met zich meebrengt. Aan de andere kant is er een duidelijk tekort aan begrip en vaardigheden bij leidinggevenden om deze transformatie te begeleiden," zegt Rob Knigge, Country Managing Director van Accenture Nederland. "Het is essentieel dat leiders de emotionele en professionele impact van AI op hun werknemers erkennen en actief strategieën ontwikkelen om een positieve ervaring en omgeving te creëren waarin iedereen kan floreren."

Reinventors

Het rapport maakt een onderscheid tussen 'Reinventors', bedrijven die leidend zijn in het gebruik van generatieve AI, en laat zien hoe zij werkprocessen vernieuwen. "Generatieve AI heeft een diepgaandere impact dan welke voorgaande technologie dan ook. Het transformeert niet alleen wat we doen, maar ook hoe we werken," zegt Roy Ikink, Lead Technology bij Accenture Nederland. "Vooruitstrevende organisaties begrijpen dat het benutten van generatieve AI verder gaat dan automatisering. Het vraagt om een fundamentele herziening van werkmethoden, het betrekken van werknemers in het veranderproces en een cultuur die innovatie en continue leerprocessen omarmt."

Innovatieve organisaties zijn actief bezig met het creëren van een flexibel personeelsbestand en investeren in het ontwikkelen van zowel technische als sociale vaardigheden. Deze aanpak kan tegen 2038 leiden tot een extra $10,3 biljoen aan economische waarde.

Noodzaak voor leiderschap

De onderzoeksresultaten benadrukken ook de noodzaak voor leiderschap in deze transitie. "Het is essentieel dat leiders de verantwoordelijkheid nemen om een cultuur van continue groei en aanpassing te bevorderen. Dit begint met het erkennen van de kracht van AI en het stimuleren van een leermentaliteit binnen de organisatie," voegt Knigge toe.