Zoekopdrachten naar AI stegen met 300% in 2023

Zoekopdrachten naar AI stegen met 300% in 2023

19-01-2024 (12:31) - Tech

Uit een vandaag door Google vrijgegeven nieuw onderzoek blijkt dat de zoekinteresse in AI het afgelopen jaar met 300% is gestegen, aangezien 73% van de Nederlandse bevolking denkt dat het leven met AI er over vijf jaar anders uit zal zien.

Google heeft vandaag onthuld dat het aantal zoekopdrachten naar kunstmatige intelligentie (AI) vorig jaar in Nederland een recordhoogte bereikte; een toename van 300% sinds 2022 en 670% sinds 2018. De meest gezochte vragen waren onder meer "wat is AI" en "welke AI programma’s zijn er". Het aantal zoekopdrachten naar AI met betrekking tot gezondheidszorg en geneeskunde is sinds 2022 meer dan verdubbeld (+120%).

De vandaag vrijgegeven trends gegevens sluiten aan op de nieuwe wereldwijde AI-enquête van Google, "Ons leven met AI: De realiteit van vandaag en de belofte van morgen". Uit het onderzoek blijkt dat 73% van de Nederlandse respondenten van mening is dat het dagelijks leven er over vijf jaar anders uit zal zien als gevolg van AI. Ook vermelden meer dan de helft van de respondenten uit Nederland dat AI reeds een positief effect zal hebben op de manier waarop we ziekten behandelen en toegang krijgen tot informatie.

Op de vraag waar AI in de komende vijf jaar waarschijnlijk de meest positieve impact zal hebben, kozen Nederlandse respondenten voor de manier waarop we ziekten identificeren en behandelen (54%), de manier waarop we toegang krijgen tot informatie (53%) en de manier waarop we werken en leren (respectievelijk 49% en 47%). 60% van de respondenten was van mening dat Nederland in de komende vijf jaar zeer of redelijk goed in staat zal zijn om het potentieel van AI te benutten. 87% van de respondenten had het gevoel dat AI de komende vijf jaar sommige of de meeste banen en industrieën zal veranderen, terwijl 41% voorspelde dat het de economie zal veranderen.

Samenwerkingsbenadering

Op de vraag in welke instellingen zij vertrouwen om toezicht te houden op de ontwikkeling van AI, verkozen Nederlandse respondenten academische instellingen (76%) en technologiebedrijven (68%) boven de overheid (53%) en internationale gouvernementele organisaties (52%). Maar de meeste respondenten gaven de voorkeur aan een samenwerkingsbenadering: 74% was van mening dat de overheid en technologiebedrijven moeten samenwerken om toezicht te houden op de ontwikkeling van AI, terwijl 73% dezelfde samenwerking wenste om het personeelsbestand voor te bereiden op AI en ervoor te zorgen dat iedereen van de vooruitgang kan profiteren.

AlphaFold

In december lanceerde het AI-model Google Gemini. Gemini zal worden geïntegreerd in Google-tools en -producten om ze nuttiger te maken voor iedereen, waaronder het voeren van meer natuurlijke conversaties met AI en het automatiseren van taken. Google heeft ook nieuw onderzoek gepubliceerd over AlphaFold, een tool die AI gebruikt om het onderzoek naar het genezen van ziekten en het bestrijden van antibioticaresistentie te versnellen.

Martijn Bertisen, VP van Google Nederland, "Mensen over de hele wereld profiteren al dagelijks van verantwoord ontwikkelde AI-tools", zegt hij. "Het is belangrijk dat we dit goed doen. Daarom zetten we ons in voor een verantwoorde samenwerking met overheden. Zo willen we het potentieel van AI maximaliseren, ervoor zorgen dat iedereen ervan kan profiteren, en misbruik minimaliseren."