Nieuwe naam en nieuw logo voor branchevereniging voor promotionele producten

19-11-2020 (14:47) - Toeleveranciers

Daar waar tot voor kort de afkorting PPP stond voor Platform Promotional Products is de naam van de branchevereniging voor promotionele producten en relatiegeschenken inmiddels veranderd. PPP staat tegenwoordig voor Promotional Products Professionals.
 
‘Dat lijkt een kleine aanpassing, maar daar zit een grote strategische gedachte achter’, zegt voorzitter Joop van Veelen. ‘Het heeft alles te maken met de verdere professionaliseringsslag waar we binnen de branche voor staan. Inkopers van promotionele producten en marketeers hebben daar duidelijk behoefte aan, heeft een onderzoek onder onze leden aangetoond. Het past ook goed in ons beleid dat gericht is op het professionaliseren van de branche, het ontwikkelen en verspreiden van vakkennis en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Als PPP streven wij naar meer bewustwording over effectiviteit en rendement van promotionele producten en dat deze beter ingezet worden als volwaardige marketingmedia.’
 

Lidmaatschap onlosmakelijk verbonden aan accreditatie

‘Als PPP zijn we de weg ingeslagen door volgend jaar onze leden te gaan accrediteren’, zegt vicevoorzitter Lex van den Bosch. ‘Dat houdt praktisch in dat PPP leden een jaar de tijd hebben om aan te tonen dat zij aan een aantal elementaire voorwaarde voldoen en voldoende accreditatiepunten scoren om het PPP Keurmerk te mogen voeren. Het betekent dat het lidmaatschap vanaf 2021 daar onlosmakelijk aan wordt gekoppeld. Vanaf dat jaar mogen alleen PPP leden die over voldoende accreditatiepunten beschikken het PPP kwaliteitslabel voeren. De invoering van het PPP Keurmerk accreditatiesysteem wordt overigens met buitengewoon veel interesse gevolgd door onze Europese collega-brancheverenigingen.’
 

Branche een hoger aanzien in de markt geven

Joop van Veelen vervolgt: ‘Voor de registratie van de PPP Accreditatiepunten is een online systeem ontwikkeld. Leden kunnen in deze tool eenvoudig zelf de punten bijhouden en zodoende toetsen op welke terreinen er eventueel extra inspanningen geleverd dienen te worden. De roep om een accreditatiesysteem kwam vanuit de leden zelf. Onder de PPP leden groeide de behoefte om naar eindklanten duidelijk te maken dat er veel kennis van de markt, de producten, wet- en regelgeving en veel meer voor nodig is om op maatschappelijk verantwoorde en eerlijke manier promotionele producten te verkopen. Het is een vak en dat wordt te weinig onderkend. Daarom moeten PPP leden onder andere aantonen dat zij over voldoende (vak)kennis & kunde beschikken. Ook wordt van hen verwacht dat zij volledig achter substainabilty & social business staan en zich inzetten om de branche een hoger aanzien in de markt te geven. Dit zijn de drie pijlers onder het PPP Keurmerk accreditatiesysteem. Met het PPP Keurmerk onderscheiden leden zich duidelijk van andere aanbieders in de markt die niet aan deze criteria voldoen. Dat maakt PPP leden – zoals in het nieuwe logo staat – echte professionals en die maken in de markt het verschil.’
 

Over Promotional Products Professionals | PPP

Promotional Products Professionals | PPP is dé branchevereniging voor distributeurs en leveranciers van promotionele producten en relatiegeschenken. PPP is een professionele organisatie, die wordt bestuurd door gedreven managers uit de branche. PPP telt circa 230 leden, die zich gezamenlijk inzetten om de meerwaarde van promotionele producten en relatiegeschenken onder de aandacht te brengen. Daarbij staan de ontwikkeling van vakkennis, duurzaam ondernemen en eerlijk zaken doen hoog in het vaandel. PPP leden hebben allen de Code of Conduct ondertekend en onderscheiden zich in de markt door het PPP lidmaatschap als keurmerk richting zakelijke afnemers en eindgebruikers in te zetten.
 
www.ppp-online.nl