Iedereen Supporter van Schoon tijdens Landelijke Opschoondag

Iedereen Supporter van Schoon tijdens Landelijke Opschoondag

29-02-2024 (16:17) - Bucket list

Op zaterdag 23 maart vindt de 22e editie van de Landelijke Opschoondag plaats. Op deze dag wordt heel Nederland opgroepen om straten, pleinen en parkjes te ontzien van zwerfafval.

Iedere deelnemer wordt gevraagd om via deze link op de 'ja, ik doe mee'-button te klikken. Vervolgens kunnen deelnemers een actie aanmaken op de schoonkaart zodat ook anderen kunnen aanhaken. Bij het vinden van plastic flesjes en blikjes met statiegeld wordt gevraagd deze in te leveren bij een inleverpunt voor statiegeld. De Landelijke Opschoondag wordt georganiseerd door Supporter van Schoon, een initiatief van Verpact (voorheen Nederland Schoon).

Elk jaar meer

Vorig jaar deden zo'n 50.000 vrijwilligers mee. Hester Klein Lankhorst, voorzitter van het bestuur van Verpact hoopt dat dit jaar minimaal zoveel deelnemers in actie komen: “Wij streven naar een wereld waarin verpakkingen geen schade meer toebrengen aan mens en milieu. Dat is dus ook een wereld zonder zwerfafval. Zwerfafval is niet alleen slecht voor het milieu, ook gaan verpakkingen verloren die we graag willen recyclen. En als afval tóch zwerft, ruimen Supporters van Schoon dit massaal op tijdens de Landelijke Opschoondag. Ik vind het inspirerend om te zien hoe de Landelijke Opschoondag jaar na jaar groeit in deelname en impact!”

Herbruikbaarheid steeds belangrijker

Het doel is 100% fossielvrije en circulaire verpakkingen in 2050, zonder zwerfafval en microplastics. Niet alleen doordat alle verpakkingen goed recyclebaar zijn, ook door te kiezen voor herbruikbare alternatieven. Hergebruik van verpakkingen heeft dan ook een nadrukkelijke rol in de toekomstvisie, om zo zwerfafval te voorkomen. Hester Klein Lankhorst: “We merken dat herbruikbaarheid een steeds belangrijker thema wordt bij consumenten en bedrijven. Mensen kiezen steeds vaker voor alternatieven als een herbruikbare beker en een opvouwbare tas voor tijdens het winkelen of boodschappen doen. Ook bedrijven experimenteren ermee, bijvoorbeeld met verpakkingen die je opnieuw kunt vullen. Wij juichen dit toe, want het voorkomen van zwerfafval is het allerbeste!”

Circulaire voedselketen

Verpact wil ervoor te zorgen dat verpakkingen - na gebruik - op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, ook via het statiegeldsysteem. Ze geven hiermee uitvoering aan de wettelijk geregelde producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. Verpact speelt een centrale rol in het circulair maken van de verpakkingsketen, met als ideaal dat elke oude verpakking weer een nieuwe verpakking wordt. Hiermee behouden we kostbare grondstoffen in de keten, verminderen we zwerfafval en microplastics en beperken we de impact van verpakkingen op het milieu.