Media Federatie: Workshop Duurzame materialen

Media Federatie: Workshop Duurzame materialen

25-01-2024 (16:00) - Bucket list

Het klimaat verandert. De wereldbevolking groeit. De voorraad bodemschatten staat onder druk. Willen ook toekomstige generaties in hun eigen behoeften kunnen voorzien dan zal het leefpatroon van nu moeten veranderen.

Duurzamer handelen is noodzakelijk. Steeds meer overheden en bedrijven hebben een duurzaam inkoopbeleid, onder meer voor communicatiemiddelen. Onder consumenten stijgt de vraag naar groene producten. Bij het produceren van gedrukte media, zoals boeken, tijdschriften en kranten, wordt het milieu soms onnodig belast. Te hoge oplages en inefficiënte productieprocessen leiden tot verspilling van grondstoffen en andere materialen. De workshop Duurzame materialen, van de media federatie, beoogt bewustwording en verduurzaming in het productieproces van gedrukte media. Doe mee aan deze workshop en leer (nog) groenere producten te maken.

Trainer

Pieter Kers is na een economische én een creatieve opleiding midden jaren ’90 aan de slag gegaan als ontwerper en productiemanager van een prominente uitgeverij en zes jaar later begon hij voor zichzelf. Hij heeft talloze boeken en verwante projecten ontwikkeld, ontworpen en/of gerealiseerd. Sinds 2010 houdt Pieter zich bezig met duurzame grafische producten. Hij heeft zich verdiept in alle aspecten die hierbij een rol spelen. In combinatie met zijn ervaring binnen uitgeverijen stelt de opgedane kennis hem in staat alle betrokkenen bij een uitgeefproces te informeren en inspireren over duurzaamheid.

Aanmelden kan via de link