Tentoonstelling 4 Rijkscollecties en Hans Op de Beeck

Tentoonstelling 4 Rijkscollecties en Hans Op de Beeck

01-02-2024 (16:07) - Bucket list

Een man puntert in een met fruit en noten volgeladen boot langs een zeelandschap van de negentiende eeuwse meester Charles-François Daubigny.

De man in zijn boot, de ruiter en de danseres zijn gemaakt door de Belgische kunstenaar Hans Op de Beeck in een karakteristiek, neutraal grijs, de kleur die de kunstenaar voor al zijn sculpturen gebruikt. De omringende schilderijen, prenten en objecten komen uit de verzamelingen van Rijksmuseum, Paleis Het Loo, Nederlands Openluchtmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Sinds 2021 zijn hun depots samengebracht in het CollectieCentrum Nederland (CC NL), gevestigd in Vathorst in het noorden van Amersfoort.

CollectieCentrum

De bouw van het geavanceerde CollectieCentrum inspireerde de Amersfoortse museumkoepel Amersfoort in C om periodiek tentoonstellingen te willen gaan maken met collectiestukken uit de vier verzamelingen, die vaak al jaren opgeslagen liggen en slechts spaarzaam uit het depot komen. Met de vier instellingen in het CC NL is hiervoor een intentieverklaring getekend.

Sculpturen

De eerste presentatie heeft nu plaats in Kunsthal KAdE. De Belgische kunstenaar Hans Op de Beeck is gevraagd een aantal van zijn sculpturen te selecteren en daar thema’s bij te bedenken, die als vertrekpunt fungeerden voor de selectie uit de depotstukken. De thema’s zijn: vanitas, feest, de menselijke figuur, ruiters & reizigers, kinderlijke onschuld, de zee en de wonderkamer. Veertien sculpturen van Op de Beeck – waaronder ook een draaimolen van 9 meter doorsnede – gaan in Kunsthal KAdE een dialoog aan met ca 170 depotstukken uit het CC NL.

Bijzondere betekenis

De verhalen en associaties die in het werk van Hans Op de Beeck opgesloten liggen, vermengen zich met de verhalen en achtergronden van de geselecteerde depotstukken. Specifieke werken hebben bijzondere betekenissen, maar er zijn ook de achtergronden van de verzamelgeschiedenissen, of anekdotes over eerdere bezitters. De tentoonstelling is een weefwerk van visuele en inhoudelijke dwarsverbanden, die de kijker op een intuïtieve manier nieuwe indrukken en kijkplezier geeft.

Tentoonstelling

Directeur van Kunsthal KAdE Robbert Roos: “De kleurrijkheid en diversiteit van de vier rijkscollecties zorgt in samenhang met het monochroom grijze werk van Op de Beeck voor nieuwe verhalen. De kunstenaar koos veertien van zijn sculpturen en bedacht daar thema’s bij die als vertrekpunt voor de selectie van de depotstukken dienden: kinderlijke onschuld, ruiters/reizigers, zee, feest, het vanitas-motief en de wonderkamer. In een zevende zaal combineert hij tien van zijn kinder-/mensfiguren met figuur-sculpturen uit de vier collecties.“

Locatiemanager Wim Hoeben van CollectieCentrum Nederland: “Als CollectieCentrum Nederland is één van onze taken de werken uit de Rijkscollectie zichtbaar te maken door deze uit te lenen aan musea. De collectiestukken zijn te zien in tentoonstellingen in Nederland en over de hele wereld. Dat circa 180 stukken uit de vier instellingen nu tegelijk te zien zijn in één tentoonstelling is uniek. Dat dit ook nog in onze thuisbasis Amersfoort is maakt het extra bijzonder. Op deze manier kan iedereen collectiestukken uit de Rijkscollectie bewonderen die normaal gesproken in ons depot worden bewaard.”