Nieuwe Leger des Heils-campagne 'I CARE, I SHARE' spreekt harten aan

Nieuwe Leger des Heils-campagne 'I CARE, I SHARE' spreekt harten aan

28-05-2024 (09:52) - Campagnes

Als je een hart hebt voor de wereld en de mensen om je heen, dan deel je wat je hebt. Dat is de gedachte achter de nieuwe campagne ‘I CARE, I SHARE’ van het Leger des Heils.

“Vanuit de missie van het Leger des Heils om er te zijn voor anderen, willen we mensen en organisaties aanmoedigen om zich in te zetten voor een samenleving waarin I CARE, I SHARE centraal staat,” legt directeur Harm van Teijlingen van Leger des Heils Dienstverlening uit.

De campagne begint bij Leger des Heils ReShare. Al meer dan 100 jaar zamelt het Leger des Heils tweedehands kleding en textiel in. Via de ReShare Stores kunnen mensen die moeite hebben om rond te komen, voor een klein bedrag kwalitatief goede kleding aanschaffen. Ook gaat er veel kleding naar noodhulp in diverse landen en wordt er gerecycled om textiel een tweede leven te geven.

Minder afval

De textielindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Voor de productie van een kilo katoen is circa 8.000 liter water nodig, 67 badkuipen vol. Door de opkomst van goedkope maar slecht geproduceerde kleding en het hoge tempo waarin collecties elkaar tegenwoordig opvolgen is de hoeveelheid weggegooide kleding enorm.

Ieder jaar gooit een Nederlander gemiddeld zo’n 12 kilo kleding in de vuilnisbak. Een enorme verspilling, gezien de vele mogelijkheden van tweedehands kleding en hergebruik. Met de ‘I CARE, I SHARE’-campagne wil het Leger des Heils dan ook extra aandacht vragen voor het bredere belang van kleding recyclen. Niet alleen zorgt het zorgvuldig inzamelen van kleding voor meer aanbod in tweedehands winkels, maar zo voorkomen we ook de productie van afval door hergebruik te stimuleren.

“Om de enorme afvalberg van textiel tegen te gaan, is het nodig dat kledingproducenten verplicht worden om duurzaam te produceren en alleen nog kwalitatief hoogwaardige kleding maken,” aldus Esther Coppoolse, een van de initiatiefnemers van de campagne en voormalig creative director van Elle Nederland.

“Het is even zo belangrijk dat consumenten beter omgaan met hun kleedgedrag. Mijn advies: Ik zou mensen willen adviseren om goed te bedenken wat hun persoonlijke stijl is en niet elke grillige trend na te jagen. Veel mensen hebben een kast vol kleren die ze nooit dragen; kleding die niet bewust gekocht is. Mensen moeten zorgvuldiger kiezen: tweedehands, duurzaam en lokaal geproduceerd. Als je goed voor je kleding zorgt, gaat jouw stijl langer mee en kun je er bovendien later iemand anders blij mee maken.”

Zorgen voor en delen met elkaar

Het doel van de campagne is om steeds meer mensen en organisaties erbij te trekken, zodat er echt een verschil gemaakt kan worden. Met een groot aantal mensen - zoals vrijwilligers, medewerkers, ervaringsdeskundigen, collectanten, donateurs en anderen - wordt de uitdaging aangegaan. “Zorgen voor en delen met elkaar dient een hoger doel. Dat willen we graag onder de aandacht brengen in de hoop en de verwachting dat het mensen inspireert en activeert,” aldus Harm van Teijlingen.

De campagne is bedoeld als overkoepelend initiatief om de brede zorg voor mens en milieu van het Leger des Heils en de bijbehorende activiteiten onder de aandacht te brengen. Daarnaast wil de campagne uitleggen waarom en hoe samenwerking belangrijk is.

Wil je weten hoe je kunt bijdragen aan het welzijn van anderen? Ontdek hier hoe je als vrijwilliger een verschil kunt maken.