Blade Made in München: 'In Duitsland worden nu veel eerste generatie windparken ontmanteld'

18-05-2022 (13:24) - Creatie

Tot 22 mei is CreativeNL aanwezig op de Munich Creative Business Week (MCBW) met een delegatie van 13 deelnemers, die Nederland vertegenwoordigen en maatschappelijke impact willen maken. We presenteren een serie interviews met een aantal van hen. Ditmaal met: Jos de Krieger en Tonny Wormer van Blade Made. Start-up Blade Made maakt van afgedankte rotorbladen speeltuinen en straatmeubilair.
 
Waarom is Blade Made in München?
Jos: 'Blade Made is een samenwerking van Superuse, New Citizen Design en Newton Brown Urban Design. Superuse is als architect de creatieve motor achter het hergebruik van windmolenwieken in de publieke ruimte. Met New Citizen Design (Europa) en Newton Brown Urban Design (Verenigde Staten) proberen we de kansen in de markt te vinden en te verzilveren. De MCBW is een uitermate geschikte plek om de mogelijkheden voor de Duitse markt te verkennen, zeker in combinatie met de aanwezigheid van twee Superuse projecten bij de expositie "Circular Construction - Material Loops" in de Architekturgalerie im Bunker in München. Hier zit ook een Blade Made project bij.
 
We proberen via onze deelname aan MCBW vooral interesse te peilen en aan te wakkeren voor de Blade Made designs in outdoor spaces; in Duitsland worden nu veel eerste generatie windparken ontmanteld en de wieken kunnen dichtbij de bron een tweede leven krijgen voor bijvoorbeeld stadsmeubilair, geluidswallen en speeltuinen. Dat is mooi voor de omgeving, fijn voor gebruikers en vooral beter voor het klimaat.'
 
Welke ontwikkelingen zien jullie specifiek in jullie vakgebied?
Tonny: 'In Europa zijn er hele duidelijke doelstellingen over CO2-reductie. Hierbij gaat het vaak over grote getallen en transities, alleen is de uitwerking op microniveau vaak nog onduidelijk. Wij denken dat op alle facetten van ons leven CO2-reductie een rol gaat spelen, waarbij het hergebruik van windmolenwieken een logische stap is in het verantwoord omgaan met onze afvalstromen.'
 
Wat inspireert jullie het meeste?
Tonny: 'Onze collega Césare Peeren* laat in zijn persoonlijke leven zien hoeveel micro-beslissingen we als maatschappij eigenlijk moeten nemen. Hiermee is hij voorloper in het in de praktijk brengen van idealisme, waarbij het niet blijft bij goede voornemens, maar echte impact heeft op zowel zijn leven als ecologische voetafdruk.'
 
Wat zijn de grootste maatschappelijke uitdagingen waar we als creatieve industrie voor staan en waarbij we dankzij design concreet/relatief snel mee kunnen helpen?
Jos: 'We produceren te veel spullen met te weinig kwaliteit en waarde die we, daardoor, te snel weer afdanken. Dit zorgt voor heel veel afval, waar we vervolgens ook weer iets mee moeten. Nu in Europa het gebruik van de vuilstort (landfill) snel afneemt of zelfs verboden is gaat men al snel over op verbranding voor energie en/of recycling. In beide gevallen resulteert dit te vaak in een laagwaardige verwerking, terwijl het oorspronkelijke materiaal nog veel kwaliteit had. Door al onze afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken kunnen we dezelfde materialen langer in gebruik hebben, waarbij de langere levensduur voor een substantiële verlaging van onze CO2-voetafdruk zorgt.'
 
Hoe denken jullie dat Duitse bedrijven naar Nederlandse creativiteit kijken?
Tonny: 'Wij hopen dat onze onconventionele manier van kijken naar materialen waarbij we hergebruik voorop stellen, vanuit Blade Made specifiek de windmolenwieken, zorgt voor een kentering in het denken bij de eigenaren van windmolens. In het geval van Blade Made krijgt zo de belangrijke rol van de energietransitie meer betekenis, door het materiaalgebruik wat hiermee gepaard gaat ook zorgvuldig te behandelen voor een nuttig tweede leven als straatmeubilair, speeltuin en geluidswal. Een manier van denken die in Duitsland zowel de windindustrie als afnemers merkbaar inspireert.'

Nils Adriaans, hoofdredacteur CreativeNL