Kolossaal kunstwerk doorbreekt taboe op zelfdoding onder jongeren

12-07-2023 (09:24) - Creatie

Op woensdag 12 juli  wordt het kunstproject Stille Strijd van het Power of Art House gelanceerd op het Museumplein in Amsterdam.

Een groot kleurrijk standbeeld van een in elkaar gedoken jongen staat symbool voor de innerlijke strijd die veel depressieve jongeren voeren. Het beeld is van verre zichtbaar door zijn grote afmeting van zo’n 2,5 meter hoog en 4 meter lang en zijn felle gele kleur. Zelfdoding is doodsoorzaak nummer één bij jongeren onder 30 jaar. Het Power of Art House wil met dit kunstwerk de taboe rondom depressie en zelfdoding onder jongeren doorbreken en het gesprek op gang brengen. Het beeld zal de komende maanden rondreizen door een aantal steden in Nederland waaronder Utrecht, Maastricht, Den Haag, Rotterdam en Haarlem.

Toename zelfdoding onder jongvolwassenen

Het aantal zelfdodingen door jongeren tot 30 jaar is de afgelopen jaren toegenomen. Het gaat met name om jongvolwassen mannen tussen 20 en 30 jaar. Het Power of Art House vraagt met het kunstproject Stille Strijd aandacht voor deze verontrustende cijfers. “Er rust een behoorlijke taboe op depressie, terwijl erover praten juist zo belangrijk is om het isolement te doorbreken. Dit beeld schreeuwt om aandacht.”, aldus kunstenares Saskia Stolz van het Power of Art House.


Gesprekken met jongeren

Stolz ging in gesprek met een tiental jongeren die in het verleden één of meerdere suïcidepogingen deden. Zij deelden hun verhaal over hun depressies en hoe ze daar nu mee omgaan. “Veel van deze jongeren gaven aan dat ze het moeilijk vonden om met hun omgeving - met name vrienden, klasgenoten en/of docenten - te praten over hun depressieve gevoelens. Terwijl erover praten juist zo belangrijk is. Vaak heeft de omgeving helemaal niet in de gaten dat het mentaal niet goed gaat met een iemand. De taboe op het thema veroorzaakt eenzaamheid en onbegrip. Pesten en uitsluiting was ook een terugkerend thema”. Een aantal van deze verhalen is te lezen op de website www.stillestrijd.com.

Aantal jongens aanzienlijk hoger dan meisjes

In 2022 maakten in Nederland 67 jongeren (onder 20 jaar) en 241 jongvolwassenen (tussen 20 en 30 jaar) een einde aan hun leven. Het aantal jongens ligt gemiddeld 2x zo hoog dan bij meisjes. Het komt neer op gemiddeld 6 zelfdodingen per week door deze jonge doelgroep.

Lancering op Museumplein 12 juli

Het kunstproject  wordt op 12 juli om 14:00 uur op het Museumplein (bij de vijver) met dans, spoken word en een kort persoonlijk verhaal van een ervaringsdeskundige die nu bij 113 werkt. Het programma wordt geheel verzorgd door jongvolwassenen met een persoonlijke link met het thema. De lancering is openbaar en vrij toegankelijk.