Meer aandacht naar de regio's in advies Raad van Cultuur

Meer aandacht naar de regio's in advies Raad van Cultuur

03-07-2024 (15:04) - Economisch

De Raad van Cultuur geeft advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verdeling van de meerderjarige subsidie, die 250 miljoen euro bedraagt. 

In totaal werden er 181 aanvragen gedaan voor subsidie, 115 instellingen ontvangen deze ook. 

Buiten de boot

Met de subsidie kunnen culturele instellingen vanaf 2025 activiteiten en evenementen organiseren. Sommige instellingen ontvingen eerder wel subsidie, maar vallen nu buiten de boot. Zoals het Groninger Museum. Ook het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) moet het doen met bijna een halvering van de subsidie, wat neerkomt op ongeveer twee miljoen euro minder. ITA geeft aan hierdoor niet te kunnen voldoen aan de vernieuwing waarover wodt gesproken in het advies van de raad. 

Meer naar de regio's

Er gaat meer subsidie naar regionale instellingen, 46 procent van de goedgekeurde aanvragen komt uit de regio. 54 instellingen buiten de Randstad krijgen een plek in de Culturele Basisinfrastructuur 2025-2028 (bis). Hieronder zijn Eurosonic Noorderslag, Noord Nederlands Orkest en Oerol. 


Bureaus

Media

Marketing