Onderzoek toont aan: vrouwen investeren minder dan mannen

Onderzoek toont aan: vrouwen investeren minder dan mannen

01-03-2024 (15:55) - Economisch

Hoe beheren Nederlanders hun financiën? De resultaten van een enqûete van Readly, een digitaal platform voor kranten en tijdschrijften, laten zien waar en hoe vrouwen en mannen momenteel hun geld investeren. 

Financiën wordt over het algemeen nog niet gezien als vrouwenkwestie. De zogenaamde genderloonkloof, gender-vermogenskloof en gender-pensioenkloof zijn slechts enkele begrippen als het gaat om de verdeling van financiën onder mannen en vrouwen. Vrouwen houden rekening met lagere inkomens, lagere vermogens en lagere pensioenen, en daarmee is financiële gelijkheid in Nederland ver te zoeken. Een recent onderzoek uitgevoerd door YouGov in opdracht van Readly onthult hoe vrouwen zich voorbereiden op de vermeende pensioenkloof tussen mannen en vrouwen.

Financieel zelfbeeld

Als het aankomt op het inschatten van hun eigen financiële competentie, laat het onderzoek zien dat vrouwen een nogal laag zelfbeeld van zichzelf hebben wanneer het aankomt op financiën. Slechts iets meer dan de helft van hen (54 procent) vindt zichzelf financieel bekwaam, terwijl meer dan twee derde van de mannen (68 procent) zelfverzekerd is als het gaat om financiële kennis. 

Macht over financiën

Opvallend is dat in Nederland meer vouwen (37 procent) dan mannen (35 procent) hun maandelijkse financiële budget zelf bepalen. Vrouwen zijn ook onafhankelijker dan mannen als het gaat om het beheren van hun uitgaven: 60 procent van de vrouwen beheert hun eigen uitgaven voor winkelen, vrijetijdsbesteding enzovoorts zelf, vergeleken met iets meer dan de helft van de mannen (55 procent). Meer dan een kwart doet dit samen met hun partner (vrouwen 28 procent; mannen 30 procent). In Nederland zijn financiën vaker een partner kwestie, aangezien bijna 50 procent van de vrouwen daar hun financiën samen met hun partner beheert.

Populaire beleggingsstrategieën

Als het gaat om het soort belegging, zijn zowel mannen als vrouwen vrij eensgezind: de populairste beleggingsvorm is de spaarrekening met een laag risico (vrouwen: 34 procent, mannen 32 procent). Beleggen in aandelen zijn - in Nederland - duidelijk voorbehouden aan mannen (17 procent) waar slechts 7 procent van de vrouwen in aandelen belegt.

Bronnen van financiën

Minder dan de helft van de Nederlandse mannen (41 procent) doet online onderzoek naar zijn beleggingen. Bijna een op de drie (32 procent) vraagt advies aan zijn bank. Financiële en zakelijke tijdschriften en kranten zijn ook een populaire bron van informatie (26 procent). Vrouwen informeren zich iets anders: hoewel bankadvies (32 procent) en online onderzoek (30 procent) ook bij hen populair zijn, raadplegen ze minder vaak vaktijdschriften (8 procent).

Onderzoeksbureau YouGov heeft onderzoek gedaan in augustus en september 2023. In totaal deden 7059 deelnemers, onder wie 1007 Nederlanders, mee aan het onderzoek. 

 


Bureaus

Media

Marketing