Onderzoek naar Internationaal Theater Amsterdam bevestigt onveilige cultuur

Onderzoek naar Internationaal Theater Amsterdam bevestigt onveilige cultuur

09-07-2024 (15:18) - Inclusiviteit

Het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) maakt de resultaten van twee externe onderzoeken bekend.

Het betreft een onderzoek naar de algehele organisatiecultuur en een persoonsgericht onderzoek naar aanleiding van een melding van grensoverschrijdend gedrag. Beiden zijn uitgevoerd door onderzoeksbureau Verinorm.

Onveilige cultuur

Uit allebei de onderzoeken komt naar voren dat de cultuur binnen het theater niet voldoende veilig en inclusief is geweest. Ook is er sprake geweest van herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag, zoals intentioneel fysieke pijn toebrengen tijdens toneelspel, schreeuwen en kwetsende opmerkingen/grappen maken. Een derde van de medewerkers heeft hier mee te maken gehad. Dit wordt onder meer gewijt aan een angstcultuur die werd veroorzaakt door sterk hiërarchische verhoudingen.

In oktober 2023 meldde het theater al onderzoek te gaan doen naar de cultuur binnen de organisatie. Dit bericht kwam naar aanleiding van een melding van actrice Hélène Devos, die zei jarenlang getuige en slachtoffer te zijn geweest van mentale en fysieke mishandeling. 

Huidige medewerkers constateren dat de organisatie veiliger aanvoelt en erkennen dat de huidige directie een positieve verandering teweegbrengt op het gebied van sociale veiligheid.

Subsidie ingekort

Vorige week werd bekend dat het ITA twee miljoen minder subsidie krijgt van het Rijk, op advies van de Raad voor Cultuur. Voorzitter van de Raad Kristel Baele vertelde in De Volkskrant dat de meldingen over grensoverschrijdend gedrag hier deels in hebben meegespeeld. De organisatie kon geen antwoord geven op vragen naar de verbetering van sociale veiligheid en werkdruk. 

"De bevindingen uit beide onderzoeken zijn pijnlijk en confronterend voor alle betrokkenen, maar noodzakelijk om te horen," zegt Clayde Menso, algemeen directeur van ITA. "Onze gedachten gaan uit naar degenen die hiermee te maken hebben gehad, en we hebben groot respect voor de moed van de deelnemers aan de onderzoeken. We accepteren de conclusies en aanbevelingen volledig. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het creëren van een veilige en inclusieve organisatie nooit af is. We zijn vastbesloten om de nodige veranderingen verder door te voeren en een sterkere, inclusievere organisatie op te bouwen, waarin iedereen zich thuis voelt. De resultaten van dit beleid zullen we bovendien blijvend toetsen.”