Bond van Adverteerders wil sterke NPO behouden

Bond van Adverteerders wil sterke NPO behouden

28-03-2024 (15:36) - Media

Vandaag stemt de ministerraad over de vergunningsduur van de NPO. Het demissionaire kabinet wil de vergunning van de NPO niet met vijf, maar met twee jaar verlengen. Daarmee wordt de discussie over eventuele bezuinigingsplannen voor de NPO opnieuw aangejaagd, zo stelt de bond van Adverteerders (bvA) in een brief aan informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol. De bvA ziet een afzwakking van de NPO als een probleem, zowel voor de maatschappij als voor haar achterban en waarschuwt voor de gevolgen.

Het is volgens de bvA niet ondenkbaar dat de partijen die nu aan tafel zitten, PVV, VVD, NSC en BBB, elkaar vinden in het stevig afzwakken van de publieke omroep. Zeker gezien het uitdagende begrotingsvraagstuk waar de partijen voor staan. De formerende partijen hebben afzonderlijk plannen om de publieke omroep in te perken, met stevige bezuinigingen (VVD), door het terug te brengen naar twee publieke zenders (NSC) of door het volledig te schrappen (PVV). Daarnaast gaan er bij diverse partijen stemmen op voor het terugdringen van reclame op de publieke omroep.

Brugfunctie in democratie

Nederland heeft volgens bvA een groot maatschappelijk belang bij een sterke publieke omroep. De organisatie waarschuwt de informateurs voor het klakkeloos wegbezuinigen van een belangrijke brugfunctie in de Nederlandse democratie. Volgens bvA is de publieke omroep onmisbaar in het tegengaan van polarisatie en het aanjagen van nodige maatschappelijke transities. En heeft ook reclame een duidelijke functie, juist in het betaalbaar houden van een sterke omroep.

Pluriform medialandschap

bvA geeft in de brief aan dat de Nederlandse democratie gebaat is bij een pluriform medialandschap. En dat een dubbel systeem met marktwerking van commerciële omroepen in combinatie met een betaalbare en onafhankelijke publieke omroep goed werkt. Bovendien zorgt de publieke omroep ervoor dat er voldoende keuzemogelijkheden blijven voor adverteerders en consumenten.

"De kracht van reclame maakt de publieke omroep duurzaam"

Maatschappelijke functie

Henriette van Swinderen, directeur van bvA, licht toe: “De publieke omroep heeft het vermogen om specifieke doelgroepen te bereiken, zoals senioren, culturele doelgroepen en hoger opgeleiden, die via andere kanalen niet of nauwelijks worden bereikt. Voor adverteerders is dit bereik onmisbaar, niet alleen om commerciële doelen te behalen, maar ook maatschappelijke. Voor organisaties zoals goede doelen, ziektekostenverzekeraars en energiemaatschappijen, is de publieke omroep om die reden onmisbaar. Bovendien is het bereiken van deze doelgroepen door zowel overheid als adverteerders cruciaal bij het succesvol realiseren van de huidige maatschappelijke transities, zoals het tegengaan van klimaatverandering en de nodige beweging naar een gezondere en inclusievere samenleving.”

Waardevolle reclame-inkomsten

De bvA benadrukt ten slotte dat de huidige tweezijdige financiering van de NPO veel voordelen kent. Van Swinderen voegt toe: “Reclame draagt bij aan een financieel gezonde (publieke) omroep van hoog niveau, zonder dat er aan kwaliteit of onafhankelijkheid wordt ingeboet. Dankzij reclame-inkomsten krijgt het publiek - op televisie, radio en online - gratis toegang tot een groot informatie- en entertainmentaanbod. Laten we er daarom voor waken dit goedwerkende systeem klakkeloos in te krimpen of reclamevrij te maken. Maak juist gebruik van de kracht van reclame om de waardevolle publieke omroep betaalbaar, onafhankelijk en bloeiend te houden.”

Lees hier meer over het gezamelijke plan van de NPO en omroepen voor de aanpak van sociale veiligheid bij de publieke omroepen. 


Bureaus

Marketing

Economisch