Het grote Pers- en PR-onderzoek: social media verliest verder terrein als nieuwsbron

Het grote Pers- en PR-onderzoek: social media verliest verder terrein als nieuwsbron

20-02-2024 (11:39) - Media

De relatie en communicatie tussen journalisten en PR-medewerkers bepaalt mede welk nieuws in de media komt. Het grote Pers en PR-onderzoek van PR-Dashboard geeft inzicht in hoe deze mediaprofessionals ‘samenwerken’.

Het merendeel van de PR-professionals heeft bijvoorbeeld zelden tot nooit contact met een journalist en social media wordt steeds minder gebruikt als informatiebron of om contact te leggen.

PR-professional heeft zelden persoonlijk contact journalisten

Van de pers geeft 91% aan zelden tot nooit persoonlijk contact met PR-professionals te hebben. In 2020 was dit percentage nog 44%. Journalisten (94%) geven aan liever niet gebeld te willen worden door een PR-medewerker.

Ook op WhatsApp zijn grote veranderingen te zien. Waar in 2020 nog 64% contact had met PR-mensen, is dit percentage gezakt naar 37%. Of er een directe link te leggen is met corona is moeilijk te zeggen, maar de kans is groot dat de werkwijze van redacties en PR-specialisten in deze jaren veranderd is.

Jeroen Goeman Borgesius, Executive Director van PR-Dashboard, merkt op: "De afgelopen jaren heeft er veel verandering plaatsgevonden in onze branche. Communicatie tussen PR-specialisten en media verloopt nu voornamelijk via e-mail, terwijl social media aan waarde verliest als nieuwsbron en communicatiemiddel. Ook zien we in het onderzoek terug dat freelancen de norm is geworden op redacties. Tegenwoordig wordt 65% van de journalisten ingehuurd, tegenover slechts 35% in 2012, toen de overige 65% in loondienst was."

E-mail populair als communicatiemiddel

Om de pers te bereiken is e-mail het onbetwiste kanaal. Maar liefst 91% van de journalisten wil graag persberichten via mail ontvangen. Met 3% speelt een persbericht per post ook nog steeds een bescheiden rol.
De meeste persberichten (83%) worden gelezen op een computer (laptop of desktop). Twintig procent leest ze op hun mobiel.

Social media verliest waarde als nieuwsbron

Slechts 4% van de ondervraagden vindt Facebook een betrouwbaar platform om nieuws uit te halen. LinkedIn ziet de pers als meest betrouwbaar social media kanaal, maar met 15% is het vertrouwen evengoed laag. De andere platformen schommelen tussen deze cijfers in.
LinkedIn is met 16% het kanaal dat het meest gebruikt wordt door journalisten om contact op te nemen naar aanleiding van een nieuwsfeit. In 2014 was dit nog 63%.

Cijfers uit het onderzoek op een rij

65% freelancer tegenover 35% in dienstverband
94% vindt persberichten een belangrijke bron van informatie
77% ontvangt berichten over onderwerpen waar ze nooit over schrijven
75% is blij met een persbericht in een bepaalde huisstijl
60% wil de tekst als platte tekst ontvangen
97% wil direct gebruik kunnen maken van hoge resolutie beeldmateriaal
91% wil een persbericht per e-mail ontvangen
82% kijkt minder dan 10 seconden naar een persbericht
Vrijwel geen journalist wil nagebeld worden n.a.v. een persbericht
91% van de PR-professionals heeft zelden tot nooit persoonlijk contact met een journalist
 


Bureaus

Marketing

Economisch