Publieke omroep vernieuwt werkwijze NPO-fonds

Publieke omroep vernieuwt werkwijze NPO-fonds

17-11-2022 (12:32) - Media

De publieke omroep begint het nieuwe jaar met een vernieuwde, efficiëntere werkwijze van het NPO-fonds. Makers van series en documentaires kunnen via de omroepen hun plannen indienen voor NPO fonds-budget. De behandeling van deze aanvragen is voortaan volledig geïntegreerd in de processen van directies video en audio van de NPO.

Het doel van de integratie is een efficiënter NPO-fonds, waarbij omroepen en makers sneller weten waar ze aan toe zijn. De integratie heeft het administratieve proces veel makkelijker gemaakt, waardoor besluiten over toekenning van NPO-fonds-budget sneller worden genomen. De eerste adviesronde in de nieuwe werkwijze start op 7 februari 2023. Alleen landelijke publieke omroepen kunnen aanvragen indienen voor budget uit het NPO-fonds.

Onafhankelijke adviescommissie

De samenwerking met de onafhankelijke adviescommissies blijft bestaan. Dat geldt ook voor het budget van 16 miljoen euro, dat jaarlijks wordt gereserveerd voor hoogwaardige fictiereeksen en documentaires bij de publieke omroep. Paul Doop, NPO-bestuurder: “Wat goed is, blijft goed. Waar mogelijk hebben we het proces vereenvoudigd, vooral ook om de besluitvorming te versnellen. Dit is in het belang van de gehele sector.”

Hard gewerkt

Doop: “De afgelopen maanden is door vele betrokken collega’s binnen de publieke omroep hard gewerkt aan het integreren van de werkzaamheden en opgebouwde expertise van het NPO-fonds in het reguliere programmeringsproces van de NPO. Daarbij zijn omroepen, producenten, makers en de onafhankelijke adviescommissies steeds geïnformeerd over de genomen stappen en is er brede steun voor de vernieuwingen. Ik ben er ontzettend blij mee dat we vanaf februari met de eerste adviesronde van het vernieuwde NPO-fonds kunnen starten.”

Nieuw proces

Omroepen die in aanmerking willen komen voor NPO fonds-budget, geven dat aan bij de intekening van het programmavoorstel bij NPO. De voorstellen doorlopen vervolgens eerst het reguliere intekenproces bij de directies Video en Audio. Bij een positief oordeel wordt het voorstel voorgelegd aan de adviescommissie van externe deskundigen. Deze commissie adviseert vervolgens of aan het voorstel NPO-fonds-budget kan worden toegekend. Bij een positief advies wordt het voorstel inclusief het NPO fonds-budget opgenomen in het eerstvolgende concept-plaatsingsbesluit, waarna er door de directies en raad van bestuur van NPO een formeel besluit wordt genomen over de definitieve programmering. Als een voorstel wordt afgewezen, kan een plan nog één keer worden aangepast en aan de adviescommissie worden voorgelegd. Daarna volgt het besluit. Tegen deze besluiten staat bezwaar en beroep open.


Bureaus

Marketing

Economisch