Advies bij het creëren van een dementievriendelijke gemeente

Advies bij het creëren van een dementievriendelijke gemeente

23-11-2022 (12:48) - Mensen

Steeds meer gemeenten gaan aan de slag met het creëren van een dementievriendelijke gemeente. Dit betekent dat er actief wordt gewerkt om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Een belangrijke taak, waar gemeenten vaak best wat hulp bij kunnen gebruiken. Een organisatieadviesbureau kan hier vaak een helpende hand bieden.

Zorg en welzijn: een dementievriendelijke gemeente

Dementie heeft een grote impact op het leven van de patiënt en zijn/haar omgeving. Steeds meer gemeenten zien hoe belangrijk het is dat ook zij een rol spelen om te zorgen dat dementerende mensen zo lang mogelijk onderdeel kunnen blijven van de samenleving. Het gebeurt namelijk vaak dat mensen met dementie thuis komen te zitten en afgesloten raken van hun omgeving. Om dit te vermijden, en toe te werken naar een inclusievere samenleving, zijn bewustwording en vroegsignalering vereist. Met name in de eerste fase wanneer de diagnose van dementie wordt gesteld en er zorg en ondersteuning moet komen is de gemeente aan zet.

Voorbeelden van dingen die een gemeente kan doen zijn het passend ondersteunen van initiatieven voor dementerende mensen, zoals inloop-, informatie - en ontmoetingsplekken en voorlichtingen voor inwoners over dementie. Maar dementerenden lopen vaak ook tegen praktische zaken aan, zoals het scheiden van afval en het doen van de boodschappen. Voordat er wordt overgegaan naar actie is het van belang dat gemeenten duidelijk in kaart brengen wat de behoeftes zijn, wat voor initiatieven er al bestaan op dit gebied, en wat er nog mist. Hou hierbij altijd duidelijk het doel voor ogen: het creëren van een inclusievere samenleving waarin iedereen zich veilig en vrij kan bewegen en men ondersteund wordt waar nodig.

De hulp van een organisatieadviesbureau

Het creëren van een dementievriendelijke gemeente is een belangrijke taak die zorgvuldig moet worden aangepakt en het kan soms best moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, kan het inschakelen van een organisatieadviesbureau op het gebied van zorg & welzijn een goede keuze zijn.

 Adviesbureaus zijn gespecialiseerd in het oplossen van lastige vraagstukken en weten van aanpakken. Zij kunnen een frisse blik werpen op dingen waar u als gemeente tegen aanloopt in het toewerken naar een dementievriendelijke gemeente. Zeker wanneer u niet precies in kaart heeft welke behoeftes er zijn vanuit dementerenden en hun mantelzorgers en welke initiatieven er al spelen, adviesbureau voor het overzicht zorgen.

Organisatieadvies zorg en welzijn

Werkt u bij een gemeente en ziet u het wel zitten om met een organisatieadviesbureau in gesprek te gaan, maar raakt u de weg kwijt in het grote aanbod op het internet? Zoek dan niet verder! Adviesbureau Goed geschud is gespecialiseerd in het oplossen van taaie vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn.

Zij kunnen u begeleiden in het hele proces naar een inclusievere gemeente, van begin tot eind. Eén van de kernwaarden in het werk van Goed geschud is dat er wordt geluisterd naar de mensen om wie het écht gaat. Hier wordt veel waarde aan gehecht en er zal dan ook altijd begonnen worden met het in kaart brengen van en in gesprek gaan met de juiste personen. Vervolgens begeleiden ze de gemeente in alle nodige vervolgstappen. Geïnteresseerd geraakt? Neem dan eens een kijkje op de website van Goed geschud.