Ex-directeur Eye benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Ex-directeur Eye benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

08-02-2023 (10:35) - Mensen

Sandra den Hamer, die na vijftien jaar vertrekt als directeur van Eye Filmmuseum, is vanwege haar toedoen voor het cultureel erfgoed benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Directeur-generaal van Cultuur en Media, Barbera Wolfensberger, en locoburgemeester van Amsterdam, Touria Meliani, reikten haar op 7 februari de koninklijke onderscheiding uit tijdens haar afscheid in Eye Filmmuseum.

Verdiensten

Onder de leiding van Sandra den Hamer werd het huidige museumgebouw gerealiseerd. Onder haar leiding kwam een fusie van filminstellingen tot stand. Ook pleitte ze voor meer aandacht voor filmeducatie, binnen Eye en in het onderwijs, en realiseerde een leerstoel Filmerfgoed en Digitale Filmcultuur aan de Universiteit van Amsterdam. De komende jaren zal ze toezichthoudende functies behouden. 

Beeld: Sandra den Hamer met Directeur-generaal Barbera Wolfensberger (r) en locoburgemeester van Amsterdam, Touria Meliani (l). Foto: Jordi Wallenburg