Loes Meys nieuwe CMO werkplatform Maqqie

Loes Meys nieuwe CMO werkplatform Maqqie

19-01-2023 (11:38) - Mensen

Loes Meys is de nieuwe CMO van Maqqie. Als één van de snelst groeiende techbedrijven van Nederland is Maqqie aanjager van een digitale arbeidsmarkt. Loes Meys heeft met haar achtergrond bij RTL en Parkmobile ervaring in het schaalbaar maken van digitale concepten en zal haar kennis bij Maqqie inzetten om de arbeidsmarkt meer toekomstgericht te maken.

Meys: "Maqqie maakt nieuwe manieren van werk mogelijk binnen de huidige wet- en regelgeving - denk bijvoorbeeld aan meerdere banen op één loonstrook zonder gedwongen zzp’er te worden. Maqqie groeit al enorm snel, maar de potentiële markt en ambitie is enorm. Vanuit mijn expertise draag ik daar graag mijn steentje aan bij.”

Complex gereguleerd

Meys: “Na media en mobiliteit is de arbeidsmarkt een industrie waar digitale disruptie noodzakelijk is. De arbeidsmarkt kent momenteel veel uitdagingen: toenemende personeelstekorten in bijna elke branche, het verdwijnen en ontstaan van nieuwe banen door automatisering en robotisering - wat duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van de werkenden vereist - en een jongere generatie werkenden die veel meer zelf de regie wil over carrière en privé-werkbalans.

De manier waarop de arbeidsmarkt momenteel is georganiseerd en gereguleerd, past niet bij de uitdagingen waar we als samenleving mee te maken hebben. De complexiteit staat hervormingen in de weg, waardoor initiatieven uit de markt moeten laten zien hoe het beter kan."

Bureaucratische rompslomp

Persoonlijk ondervond Loes Meys de complexiteit van flexibele inzetbaarheid. Meys: “Na mijn vertrek bij Parkmobile koos ik er vanwege mijn zwangerschap voor om in opdracht te werken, zodat ik niet in een nieuwe baan meteen weer vier maanden met verlof zou moeten. Dit resulteerde in een ontzettend bureaucratische rompslomp aangezien ik geen zzp’er was.

Er was onduidelijkheid over ZEZ en WAZO gekoppeld aan mijn verlof. Vele bezwaarprocedures waren nodig om te krijgen waar ik recht op had. Zulke situaties zijn niet van deze tijd. Sociale zekerheden en inkomensvoorzieningen zouden contractonafhankelijk moeten zijn en gekoppeld aan de carrière van de werkenden. De arbeidsmarkt zou in dienst moeten staan van mensen.”

Digitale disruptie

Maqqie bouwt aan een digitale arbeidsmarkt waarop bedrijven, werkenden en intermediairs makkelijk met elkaar kunnen samenwerken. Recent viel juist het doek voor diverse andere werkplatformen in Nederland ten gevolge van gerechtelijke procedures.

Pieter Jacob Leenman, oprichter Maqqie: “Technologie die zorgt voor de juiste contractuele en financiële afwikkeling, conform wet- en regelgeving. Daar zit de crux als het gaat om succesvolle verandering. Hoewel de huidige spelregels gedateerd zijn en niet passen bij de toekomst van werk, is het realiseren van verandering alleen mogelijk binnen het kader van wet- en regelgeving.

In verbinding blijven met sociale partners en overheden, in plaats van in de rechtbank tegenover elkaar - zoals te vaak gebeurd is de laatste tijd. Een constructieve setting is nodig om het gesprek te voeren over broodnodige arbeidsmarkthervormingen. Deze insteek van Maqqie maakt de ambitie ook haalbaar.”