Lucien Kembel nieuwe directeur-bestuurder LKCA

Lucien Kembel nieuwe directeur-bestuurder LKCA

12-01-2023 (14:01) - Mensen

Het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft Lucien Kembel benoemd als nieuwe directeur-bestuurder. Kembel start per 1 april en volgt daarmee Sanne Scholten op.

Met zijn jarenlange ervaring als bestuurder en toezichthouder van onder meer de Boekmanstichting, het Mediafonds en het Nederlands Filmfestival gaat Kembel verder aan de slag met de missie van LKCA: het toegankelijk maken van cultuur voor iedereen.

Ervaring

De laatste jaren was Kembel directeur van de Haagse theaters Diligentia en PePijn. Eerder werkte hij als directeur voor het Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNSee) en richtte hij theatergroep Made in da Shade op, een samenwerkingsverband van kunstenaars uit allerlei disciplines. Kembel werkt al zo’n 30 jaar als initiatiefnemer en leidinggevende in de kunst- en cultuursector. Hierdoor brengt hij een groot en waardevol cultureel netwerk mee.

Eervol

Lucien Kembel: "Ik vind het heel eervol om een bijdrage te mogen leveren aan de missie van LKCA om culturele en creatieve ontwikkeling mogelijk te maken voor iedereen. Voor mij gaan kunst en cultuur over het zichtbaar en (her)kenbaar maken van de diverse verhalen die onze maatschappij rijk is. Verhalen die kunnen bijdragen aan een grotere onderlinge verbondenheid en die de kennis over elkaar kunnen vergroten. Ik kijk er naar uit om mijn kennis, ervaring en netwerk in te zetten om met LKCA nog meer impact te genereren op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie." Als nieuwe directeur-bestuurder van LKCA zet Kembel zich vanaf 1 april ook in voor de Code Diversiteit en Inclusie, waarvan LKCA de penvoerder is.

Veel kansen

De Raad van Toezicht van LKCA is verheugd over de komst van Kembel. Nicolle van Lith, voorzitter van de RvT: "Wij hebben er alle vertrouwen in dat Lucien met zijn rijke ervaring in de culturele sector LKCA weer een stap verder gaat brengen. Juist door zijn brede achtergrond zien we veel kansen voor de verdere ontwikkeling van LKCA, ook in het licht van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan."