Developer Ambitions Report 2022: persoonlijke groei en welzijn belangrijker dan status en salaris

26-04-2022 (17:03) - Personal Growth

Honeypot, Europa’s grootste tech-gerichte banenplatform, houdt continu focus op de markt. Niet alleen door puur naar beschikbare banen en mensen te kijken, maar vooral door terugkerend onderzoek te doen naar de achtergronden en drijfveren van de developerswereld. Twee jaar geleden onderzocht Honeypot middels een breed uitgezette enquête waar developers blij van worden. Dit jaar lag de focus op wat hen precies drijft. Uit het uitgebreide rapport blijkt dat Nederlandse developers meer stabiel zijn dan hun Europese collega’s en zelfontplooiing en zingeving belangrijker vinden dan status of werken voor ‘een grote naam’.

Voor het Developer Ambitions Report 2022 zijn Nederlandse developers onder meer gevraagd naar hun ambities, vaardigheden en de communities waar zij zich bevinden. De uitkomsten zijn regelmatig opvallend te noemen. Status en salaris blijken niet de belangrijkste drijfveren van Nederlandse developers. Snel carrière maken ook niet. Zo zijn Nederlanders ten opzichte van hun Europese collega’s niet bepaald ‘job hoppers’ te noemen, met zo’n 38 procent van de ondervraagden die graag meerdere jaren bij één opdrachtgever werkzaam blijft. Slechts 19 procent heeft de ambitie regelmatig te wisselen, waar het Europese gemiddelde op 26 procent ligt.
 

Persoonlijke groei

Een andere conclusie is dat voor developers persoonlijke groei het meest belangrijk is, met een gezonde 'work-life' balans bovenaan de prioriteitenlijst. Voor de grote meerderheid van de ondervraagden geldt dat persoonlijke tevredenheid en trots (28 procent), nieuwe vaardigheden leren (25 procent) en algeheel persoonlijk welzijn (20 procent) het meest belangrijk zijn in een baan. 26 procent ambieert een niet-leidinggevende functie binnen een bedrijf. 58 procent van de ondervraagden gaat het liefst bij een start-up (37 procent) of scale-up (21 procent) aan de slag, met als voornaamste reden het gebrek aan bureaucratie. Vanuit dezelfde gedachte blijken de grote beursgenoteerde technologiereuzen geen geprefereerde werkplek.
 

Politieke doelen

Waar op Europees niveau 13 procent van de ondervraagden vindt dat een werkgever zou moeten doneren aan bepaalde politieke doelen en ruimte moet bieden om relevante evenementen bij te wonen, vindt in Nederland slechts 5 procent dit relevant. Desalniettemin vindt 33 procent van de ondervraagden dat een werkgever een standpunt in moet nemen over belangrijke politieke kwesties en deze moet steunen waar nodig, waar dit op Europees niveau 39 procent betreft.
 
"Developers lopen wat betreft verwachtingen en eisen van werk en werkplek een paar jaar voor op andere beroepsgroepen", aldus Lauren Jeffrey, Country Manager Honeypot in Nederland. "Ze zijn in de positie om zorgvuldig hun werkgevers uit te kiezen en op meer te letten dan alleen een fatsoenlijk salaris. Dit maakt ons onderzoek interessant voor een breed scala aan werkgevers. In andere industrieën ontstaat namelijk ook personeelskrapte. Met onze resultaten als leidraad, kunnen bedrijven tegemoet komen aan de wensen en behoeften van (potentiële) medewerkers en als werkgever relevant en aantrekkelijk blijven. Op dit moment is dat nog vooral voor techpersoneel, maar binnen afzienbare tijd zonder meer ook voor andere veelgevraagde beroepsgroepen."