AI in het bedrijfsleven: kansen en risico’s

19-12-2023 (13:40) - Tech

Generatieve AI, we kunnen er tegenwoordig haast niet meer omheen. De technologie die op basis van een eerste aanzet zelfstandig teksten en visuals kan creëren, heeft de manier waarop we onze creativiteit gebruiken en problemen oplossen enorm veranderd.

Hoewel (generatieve) AI in eerste instantie wat terughoudend werd ontvangen, wordt het steeds duidelijker dat deze technologie menselijke capaciteiten juist kan aanvullen in plaats van vervangen.Naarmate generatieve AI zich blijft ontwikkelen en meer aandacht krijgt in de zakenwereld, wordt de technologie steeds vaker ingezet om productiviteit te verbeteren, innovatie te bevorderen en besluitvorming te optimaliseren. Maar, net zoals iedere opkomende technologie, brengt ook generatieve AI een aantal uitdagingen met zich mee.

Uitdagingen

Op basis van het recente Future of Work rapport van Cognizant, belicht Gregory Verlinden, Associate VP Analytics & AI bij Cognizant, vier belangrijke uitdagingen die generatieve AI met zich meebrengt, maar ook de kansen die het biedt.

- Overbodige banen: Het is waar dat de integratie van generatieve AI op de werkplek bepaalde functies kan beïnvloeden, vooral als er sprake is van repititieve of data-intensieve taken zoals bij het uitvoeren van analyses of in de klantenservice. Maar, generatieve AI brengt ook veel kansen met zich mee. Zo is er een groeiende vraag naar hooggeschoolde werknemers die kunnen werken met AI-systemen. Bovendien benadrukt Sam Altman, CEO van OpenAI, voortdurend het belang van menselijke betrokkenheid. Altman zegt dat hoewel generatieve AI vandaag de dag ‘een deel’ van het werk goed uitvoert, er uiteindelijk altijd een mens nodig is.

- Vooroordelen en ethiek:  AI kan, op basis van de data die het gebruikt, onbedoelde vooroordelen oppikken en zelfs versterken, wat ethische problemen met zich meebrengt. Denk aan zaken zoals het gebruik van privacygevoelige gegevens, het verkrijgen van toestemming om data te gebruiken, en het voorkomen van misbruik van de gegevens die door het AI-model zijn gegenereerd. De mate van vooroordelen in AI hangt af van de vooroordelen die zich al bevinden in de data waarop het AI-model is getraind.

- Regelgevingen: Hoewel de invoering van wet- en regelgevingen, zoals de AI-act, in eerste instantie ontmoedigend kunnen lijken, hebben deze een cruciaal doel: het waarborgen van de ethische en verantwoorde ontwikkeling van AI-technologieën, en de implementatie ervan. Veel bedrijven tasten momenteel nog in het duister over deze aankomende maatregelen en wat dit voor hen gaat betekenen.

- Duurzaamheid: We kunnen de impact van AI op het milieu niet negeren. In dit opzicht wordt AI al snel bestempeld als een bron van verhoogd energieverbruik, terwijl we moeten realiseren dat AI ook de potentie heeft om juist een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Zo kan generatieve AI een waardevol hulpmiddel zijn bij het bevorderen van duurzaamheid en milieuvriendelijke bedrijfsvoering door processen te optimaliseren, producten te verbeteren en bedrijven in staat te stellen proactief en efficiënt met milieukwesties om te gaan. Hiermee zijn bedrijven niet alleen in staat hun ecologische voetafdruk te verkleinen, maar ook kosten te besparen.