AI vreet teveel energie en wordt vanuit duurzaamheidsperspectief problematisch

22-05-2023 (13:09) - Tech

Artificiële intelligentie is zo populair aan het worden dat het vanuit duurzaamheidsperspectief problematisch is geworden. Met andere woorden: AI vreet stroom die, als we doorgaan zoals we nu doen, snel onvoldoende is. Hiermee krijgen tegenstanders van het op korte termijn grootschalig inzetten van AI uit een onverwachte hoek bijval.

De buitensporige relatie tussen het inzetten van AI en de ecologische impact ervan dwingt ons tot het fundamenteel herbekijken van hoe we AI ontwikkelen. Een simpel voorbeeld: als je een digitale thuisassistent zoals Siri, Google Assistant of Alexa het commando geeft om een lamp uit te doen omdat je energie wil besparen, dan ben je niet persé goed bezig. De rekenkracht die de AI nodig heeft om dit commando om te zetten in de juiste actie verbruikt namelijk evenveel energie als wanneer je de lamp een uur aan zou laten. 

Het laatste decennium versnelde de toename van het aantal berekeningen om een AI-systeem te trainen. Dit heeft een onaanvaardbaar energieverbruik tot gevolg en verplicht ons om fundamenteel anders om te gaan met de ontwikkeling van AI, stelde onder meer het Belgische platfom Imec al in januari dit jaar. 

Minder steunen op datacenters

Nu de vlucht van AI (onder meer ChapGPT) nog verder versnelt, wordt de urgentie om op zoek te gaan naar technologie die minder steunt op datacenters, met de dag groter. Deense wetenschappers berekenden twee jaar geleden al dat de equivalente CO2-uitstoot voor het trainen van een AI-gebaseerde spraakanalyse even groot was als wanneer je met een wagen 700.000 km zou rijden. Dat is de afstand van de aarde naar de maan en terug.

Geïntegreerde aanpak

Een van de belangrijkste hordes om te nemen is om alle onderdelen in een vroeger stadium tegelijkertijd te ontwikkelen: de sensoren die de data genereren, de communicatiechips en processoren en die de data versturen en verwerken, en de AI-algoritmes die gebruik maken van al deze hardware. Op dit moment worden die grotendeels afzonderlijk geoptimaliseerd. Met een geïntegreerde aanpak zou met een factor duizend in energieverbruik te winnen zijn, aldus Imec.