FD Mediagroup en BNR presenteren impact van audio op brandlifting

FD Mediagroup en BNR presenteren impact van audio op brandlifting

07-02-2023 (07:00) - Audio

FD Mediagroep heeft met BNR een luisterbreed onderzoek uitgevoerd, waarin voor het eerst ook podcasts als advertentiemedium zijn meegenomen.

Samen met Brand Metrics is er een methode ontwikkeld die inzicht geeft in de effecten van radio, livestream en podcast op merk-KPI’s zoals brandlift, merkbekendheid, merkoverweging en merkvoorkeur. De belangrijkste inzichten zijn samengevat in de whitepaper ‘De impact van Het Nieuwe Luisteren'. 

Het Nieuwe Luisteren

De BNR-luisteraar heeft een jonger profiel met een grotere nieuwsbehoefte gekregen, en luistert vooral via livestream en podcast. FD Mediagroep noemt dit “Het Nieuwe Luisteren”. Deze vorm van luisteren is nog
niet eerder meegenomen in gecombineerd audio-onderzoek. Er zijn 32 audiocampagnes van adverteerders uit 12 verschillende branches onderzocht, met als doel adverteerders inzicht te geven in het effect van het veranderende audiolandschap.

Brandlift

Als radio, livestream en podcast gecombineerd worden ingezet levert dit de hoogste performance op brandlift op: 17,3%. Om de merkoverweging en de merkvoorkeur te vergroten, levert de combinatie livestream en podcast de beste resultaten op. Kortere audiocampagnes (< 20 sec) leveren een ruim twee keer hogere brandlift op in vergelijking met campagnes die langer zijn dan 20 seconden. 

Bekende merken vs. minder bekende merken

Het verschil tussen bekende en minder bekende merken is ook duidelijk: de gemiddelde
uplift van merkbekendheid rondom minder bekende merken is 42% hoger dan de gemiddelde uplift in bekendheid van bekende merken. Bekende merken realiseerden wel een groter reclame-effect op merkoverweging en merkvoorkeur. 

De resultaten zijn samengevat in een video