Resilient Rebels: De kunst van protest

21-09-2023 (15:16) - Bucket list

Kunst is een middel om sociale kritiek te uiten. Met dat uitgangspunt toont de tentoonstelling Resilient Rebels vormen van (massa)protest door de ogen van hedendaagse kunstenaars.

De titel van de tentoonstelling Resilient Rebels verwijst naar daadkracht, herstel, hoop en veerkracht en verschillende strategieën van verzet.

Massaprotest

De tentoonstelling presenteert kunstwerken die de kracht van massaprotest vanuit een poëtisch perspectief benaderen. Ze weerspiegelen strijd en spanningen en geven een stem aan hen die zich niet gehoord en gezien voelen. Niet alleen het activistisch-politieke is het uitgangspunt voor deze tentoonstelling, maar juist het persoonlijke, menselijke, rebelse en veerkrachtige. Resilient Rebels laat zien dat verzet vele vormen kent. Van beschouwend tot activistisch en van klein en persoonlijk tot groots en symbolisch. Soms raken die gebieden elkaar, gedreven door hoop. Want wat voor zin heeft strijd zonder hoop? 

Museum Helmond is van 14 oktober 2023 tot en met 24 maart 2024 de tentoonstelling Resilient Rebels, de kunst van protest te zien op de locatie Kunsthal Helmond.