Emma en Valentijn geven eenzaamheid onder jongeren een gezicht

28-09-2022 (17:11) - Creatie

Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat jongeren vrienden hebben. Toch voelt 46% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar zich soms eenzaam. Ruim 8% van de jongeren lukt het niet om uit hun isolement te komen. Zij belanden in een neerwaartse spiraal waar moeilijk uit valt te ontsnappen.

29 September start de Week Tegen Eenzaamheid. Filmmakers in spe, Emma van den Ban en Valentijn van den Heuvel besloten hun afstudeeropdracht te wijden aan een videoreeks rondom jongeren die kampen met eenzaamheid.

Join Us

Emma (22) en Valentijn (22) studeerden afgelopen zomer af aan de studie Creative Business aan Breda University of Applied Sciences. “We wilden onze skills graag inzetten voor een maatschappelijk belang en besloten op zoek te gaan naar onderbelichte thema’s binnen onze generatie. Zo stuitte we op Join Us, een stichting die eenzaamheid bij jongeren aanpakt.” Join Us brengt jongeren in contact met leeftijdsgenoten en helpt ze sociaal sterker te worden. “We werden gelijk gegrepen door de missie en de daadkracht waarmee de stichting zich inzet om eenzaamheid bij jongeren tegen te gaan.”

Emma: “In gesprekken met andere jongeren merkte ik dat het negatieve stigma rondom eenzaamheid nog steeds erg groot is. Jongeren die weinig, of geen, echte vrienden hebben schamen zich daar vaak voor en geven niet snel toe dat ze zich eenzaam voelen. Het is een complex thema en kent meerdere oorzaken.”

Juist daarom vonden Emma en Valentijn het zo belangrijk om die diversiteit van de problematiek aan het licht te brengen. Valentijn: “Door middel van verschillende videoportretten geven we het begrip eenzaamheid persoonlijke context en bieden we ruimte voor de kijker om deze gevoelens te herkennen en te accepteren.”

Openhartig

De jongeren in de videoreeks vertellen openhartig over hun eenzaamheid gevoelens. “Ik kwam in een heel nieuwe omgeving, nieuwe stad. Ik voelde mij gewoon heel erg nergens bij passen ofzo. Mijn wereld was echt super klein", vertelt Sanja. Indira: “Ik wist gewoon niet meer hoe ik een vriendschap moest aangaan eigenlijk. Uit angst, uit onzekerheid en uit somberheid.”

Erkenning voor jongeren

Valentijn: “Het viel ons op dat veel campagnes rondom eenzaamheid gefocust zijn op ouderen. Jongeren worden vaak buiten beschouwing gelaten, alsof het probleem bij hen niet bestaat. Ik hoop met deze video’s erkenning te creëren en hen het gevoel te geven dat ze niet de enige zijn.” 

De video's worden in de Week Tegen Eenzaamheid onder meer via de website en social kanalen van stichting Join Us gedeeld.