Factoring als financieringsvorm ten tijde van Corona

23-11-2020 (11:40) - Economisch

De COVID-19 pandemie brengt voor velen financieel onzekere tijden met zich mee. Als ondernemer is het daarom belangrijk te kijken naar alternatieve vormen van financiering. Een alternatieve financieringsvorm die steeds meer in populariteit groeit is factoring.
 

Wat is factoring?

Factoring is een financieringsvorm waarbij je een externe partij inschakelt - de factormaatschappij - die de facturen van jouw klanten aan je vooruitbetaalt. Dit houdt in dat je zelf dus niet de betalingstermijn van je klanten of opdrachtgevers hoeft af te wachten. In ruil voor een klein percentage van het factuurbedrag keert de factormaatschappij (een deel van) de factuur direct aan jou uit. De factormaatschappij wacht vervolgens de betaling van je klant af en maakt het restant - na aftrek van de ‘factorfee’ aan jou over.
 

Waarom kiezen voor factoring?

Met factoring krijg je dus direct toegang tot je geld. Dit geeft jou als ondernemer meer flexibiliteit dan bijvoorbeeld een traditionele banklening, waar je meestal enige weken op moet wachten. Zeker wanneer je zelf tegen betalingsverplichtingen aanloopt, biedt factoring ruimte in je cashflows.
 
Een ander voordeel van het gebruik van factoring als financieringsmethode is dat factoring zeer flexibel inzetbaar is. Je kunt er enerzijds voor kiezen om al je facturen onder te brengen bij een factoringbedrijf, maar het is ook mogelijk om een enkele factuur te verkopen of één debiteur bij de factormaatschappij onder te brengen. In dat laatste geval kies je dus zelf wanneer je wel of niet gebruik wilt maken van de factoringdienst. Welke vorm je ook kiest, in veel gevallen kan de factormaatschappij je debiteurenbeheer uit handen nemen.
 
Met deze voordelen samengenomen biedt factoring dus een flexibele - maar tegelijkertijd ook zekere - financieringsvorm. Zeker in het huidige economisch klimaat kan dit voor ondernemers een interessant alternatief zijn ten opzichte van andere vormen van financiering.
 

Bureaus

Media

Marketing