Financiële eindejaar balans opmaken

24-12-2021 (09:35) - Economisch

Tegen het einde van het jaar wordt de financiële balans opgemaakt en kan er gekeken worden naar eventuele slimme geldzaken om er zo voordeling mogelijk uit te komen. Nu is het zo dat je bij een bepaalde grens van het vermogen een bedrag betaald aan de belasting. Een schenking kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld onder die grens zal blijven.
 
Er zijn een aantal manieren van schenken. Je kunt bijvoorbeeld schenking doen in de vorm van geld, dit is de meest bekende vorm. Maar je kunt ook op andere manieren schenken, bijvoorbeeld door jouw huis (veel) goedkoper te verkopen aan bijvoorbeeld je kind of kleinkind. Ook kun je iemand geld lenen zonder dat je daarvoor rente ontvangt. Voor je actief hiermee aan de slag gaat is het verstandig dit artikel goed door te lezen of om contact op te nemen met een financiële partij die je hierin kan adviseren, zoals bijvoorbeeld Van Lanschot, ING of Rabobank. Maar werp ook een blik op de website van de belastingdienst voor actuele informatie.
 

Schenkbelasting betalen

Als je een schenking ontvangt, is het belangrijk om eerst te kijken of er vrijstellingen zijn. Zo mag je als ouder elk jaar geld schenken aan je kinderen en kleinkinderen en dat belastingvrij. Dit jaar ligt de grens op €6.604 schenken per kind en €3.244 per kleinkind. Als je meer dan dit bedrag ontvangt, moet je daar schenkbelasting over betalen. Tot een schenking van €128.750 betaal je 10% schenkbelasting. Ontvang je meer, betaal je 20% aan belasting. Dus stel dat jij €10.000 krijgt, mag je de vrijstelling van €6.604 daar vanaf trekken. Van het overgebleven bedrag betaal je 10% schenkbelasting. In dit geval betaal je dus over €3.396 belasting (€10.000 - €6.604). Let op het bedrag wat je belastingvrij kan schenken verandert elk jaar.
 

Vrijstelling bij schenking ouders

Het is mogelijk om eenmalig een grote gift ontvangen van je ouders te ontvangen, zonder dat je daar belasting over betaalt. Het bedrag moet dan wel een bepaald doel hebben.
* Eenmalig €26.881 - dit bedrag mag je vrij besteden, zonder dat je hier schenkbelasting over betaalt.
* Eenmalig €55.996 - dit bedrag moet besteed worden aan een studie die minstens een bepaald bedrag per jaar kost.
* Eenmalig €105.302. - dit bedrag moet worden gebruikt voor het aankopen van een woning, verbouwing van de woning of voor het aflossen van de hypotheek.
Deze vrijstellingen kunnen niet gecombineerd worden met de jaarlijkse schenking van €6.604.
 

Een schenking van iemand anders dan je ouders

Je kunt natuurlijk ook een schenking van iemand anders krijgen, bijvoorbeeld je grootouders. In dit geval is de eerste €3.244 belastingvrij. Over alles wat daarboven valt, betaal je schenkbelasting en dit is meer dan als je een schenking van je ouders krijgt. Zo betaal je over een schenking tot €128.750 ongeveer 30% schenkbelasting, dat is 3 keer zoveel dan als je het van je ouders zou krijgen. Krijg je een schenking van boven de €128.750, dan betaal je zelfs 40%. Het vrijgestelde bedrag van €3.244 is per schenker. Het is dus mogelijk om van meerdere schenkers belastingvrij dit bedrag te ontvangen.
 

Wie moet de belasting betalen?

Je zou denken dat je als ontvanger van een schenking, de schenkbelasting moet betalen, dit is niet altijd het geval. Het is mogelijk dat de schenker, ook het deel belasting op zich neemt. We noemen dit “netto” of “vrij van recht” schenken. Dit is niet zonder gevolgen, de belasting gaat dan wel omhoog, omdat het betalen van de belasting ook onder schenken valt.
 

Optellen van schenkingen

Er zijn wat regels rondom schenkingen ontvangen van meerdere personen/(gescheiden) ouders. Als je van meerdere personen een schenking ontvangt, hoeft dit niet bij elkaar te worden opgeteld. Maar als jouw beide ouders een schenking doen, dient dit wel bij elkaar opgeteld te worden. Ook als zij gescheiden zijn. Valt de schenking onder de jaarlijkse vrijstelling, dan hoeft het niet te worden opgeteld.
 

Wat betekent het voor de erfbelasting

Je kunt een schenking zien als een soort voorschot op de erfenis. Het zorgt ervoor dat de erfenis kleiner wordt, waardoor nabestaanden minder erfbelasting betalen. Tenzij de schenker binnen 180 dagen overlijdt, dan wordt het alsnog als erfenis gezien en dan betaal je er gewoon erfbelasting over.
 

Vrijstelling van schenkbelasting

Er is een uitzondering op het vrijgestelde schenkbedrag. Namelijk als je geld schenkt voor de aankoop van een woning. Dan mag je belastingvrij tot €105.302 schenken, mits het gebruikt wordt voor de woning. Ook moet de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar zijn. Daarnaast kun je ook belastingvrij schenken voor een dure studie. Ook dan moet de persoon in kwestie tussen de 18 en 40 jaar zijn. Je mag in dit geval maximaal €55.996 schenken. Voorwaarde is wel dat de studie minimaal €20.000 per jaar kost en je moet kunnen aantonen dat dit bedrag binnen 2 jaar is gebruikt voor de studie. 

Bureaus

Media

Marketing